Digitalisering

Tyskt krav på sim-kort för nödsamtal

1 juli införs krav på sim-kort i mobilen även om man ringer nödanropet 112 i Tyskland. Orsaken är att numret missbrukats. I Sverige planerar SOS Alarm att blockera busringningar från årsskiftet.

Publicerad

Tyska mobilbranschens organisation Bitkom meddelar idag att man från 1 juli kommer att kräva att mobilen har ett fungerande sim-kort installerat för att man ska kunna ringa SOS-numret 112. Det har inte behövts tidigare.

Fler och fler busringningar förekommer, och att ringa 112 på prov när man köper en begagnad telefon tycks också vara vanligt i Tyskland. Sådant missbruk av larmnumret är straffbart, men utan sim-kort är det omöjligt att spåra den som telefonerar.

- Denna inskränkning i larmnummertjänsten är beklaglig, men nödvändig för att larmtjänsten ska fungera utan problem, säger Bitcom-chefen August-Wilhelm Scheer i ett pressmeddelande.

Nödnummerfunktionen gäller för abonnemang liksom för kontantkort där anävndaren låtit registrera sig hos mobiloperatören. Bitkom påpekar att kontantkortsanvändare bör försäkra sig om att kortet fortfarande gäller, eftersom vissa operatörer avaktiverar kortet om det inte använts inom en viss tid.

I Sverige planerar SOS Alarm, som sköter den svenska nödnummerverksamheten, att blockera samtal som kan betraktas som busringningar eller systematiska felringningar.

- Det är ett bra initiativ från tyskarna, säger Nils Erik Norin vid SOS Alarm till Ny Teknik. Med sim-kort i mobilen blir det möjligt för oss att kunna ringa tillbaka till den som larmar. Det händer ofta att ett mobilsamtal bryts och vi behöver ringa tillbaka för att få ytterligare uppgifter.

Han berättar att Sverige har klarat sig bra från busringningar på 112-numret jämfört med andra länder. Andelen sådana samtal har minskat från 10 procent för några år sedan till 5 procent idag.

- Vi för samtal med teleoperatörerna om att från årsskiftet kunna blockera upprepade busringar eller felringningar, säger Nils Erik Norin. Mellan 700000 och 1 miljon felaktiga samtal hoppas vi kunna filtrera bort.

För dem som vill använda en mobiltelefon enbart som nödtelefon tycker Nils Erik Norin att det borde finns s k 0-kort, alltså sim-kort som identifierar en användare men som man bara kan ringa nödnumret 112 på.

Nödnumret 112 kan användas inom hela Europa för kostnadsfria larmcentral till polis, ambulans eller räddningstjänst. Larmtjänsten infördes 1991.

(Uppdaterad version)