Opinion

#Teknisktfel: "Det behöver städas upp i chefsleden"

DEBATT. Uppropet om sexuella trakasserier mot kvinnor i den tekniska branschen, #teknisktfel, visar att det behöver städas upp i chefsleden. Det är nämligen ofta chefen som är skyldig till de sexuella trakasserierna, skriver bland andra civilingenjörerna Johanna Mannung och Linda Rydén.

Berättelserna som inkommit till #teknisktfel beskriver skrämmande ofta chefen som förövaren. Vår bransch behöver städa i chefsleden.

Uppropet #teknisktfel representerar kvinnor som arbetar i teknikbranschen. I skrivande stund har uppropet signerats av 1932 kvinnor. Hundratals berättelser har delats. Många av dem handlar om chefer. Berättelserna kommer från hela teknikbranschen: riktigt stora teknikjättar och internationellt kända startupföretag, bygg- och konsultbolag, järnvägs- och elkraftsektorerna samt fordons- och tillverkningsindustrin.

”Chefen i telefon angående firmans julfest: Jag har sagt till killarna att jag bokat ett dubbelrum till dig så att de kan komma och hälsa på.

Ofta bygger verksamheters diskrimineringspolicy, till viss del även diskrimineringslagen, på att den utsatta går till sin chef för att rapportera händelsen. Vi kan konstatera att det är en modell som inte fungerar. Alldeles för ofta är det personer i maktposition som begår övergrepp. Det kan vara ens egen chef. Därför behöver den utsatta alltid ha möjligheten att vända sig till någon som är utanför den ordinarie rapporteringskedjan och som har de kunskaper som krävs för att hantera anmälningarna. För att möjliggöra anonyma anmälningar behöver också ett visselblåsarsystem komma på plats.

”Jag blev sexuellt trakasserad, på nätet, anonymt, av en numera fd chef. Jag gick till facket och styrelsen när jag förstod att det var han som stod bakom. Det slutade med att företaget höll chefen om ryggen och flyttade på mig medan han fick en högre position.”

Många chefer är okunniga om det utredningsansvar som diskrimineringslagen innebär. I de fall som chefen inte själv är förövaren kan det leda till att hen medvetet eller omedvetet bryter mot lagen genom att förminska övergreppen och inte vidta åtgärder. Chefer behöver utbildas om diskrimineringslagen och hållas ansvariga när de inte fullföljer sina åtaganden. Nolltolerans mot övergrepp behöver etableras.

”Var på uppdrag i Rom. När vi kom tillbaka till hotellet tryckte min kollega in mig i mitt hotellrum och började smeka mig och slita i mina kläder. Jag lyckades trycka ut honom från rummet. Ringde min chef nästa dag som sa: ’Ah, det är ju bara två veckor ni ska vara där, du har skinn på näsan, det klarar du.’ Jag var 27 år, men har aldrig glömt skammen, skräcken och rädslan.”

I många organisationer kan problem uppstå vid möten med kunder och leverantörer eller internationella kontakter. ”Bra relationer” prioriteras på bekostnad av jämställdhet. Kvinnliga anställda kan rent av uppmanas att utstå sexuella trakasserier under sådana möten. Här behöver företagen vara tydliga!

Diskrimineringslagen är en lika viktig lag att följa som exempelvis plan- och bygglagen. Företagets kontakter och affärer står inte över lagen.

”På middag med leverantör och mina manliga kollegor då vänder sig chefen för leverantören till mig och säger att det var en fin middag det här, vill du diska som betalning eller vill du hellre ha den här?och viftar med sin nyckel till hotellrummet. Ingen reagerar och säger ifrån utan situationen skrattas bort.”

Det är tydligt att teknikbranschen behöver städa i chefsleden.

#teknisktfel kräver att branschen genomför följande:

  • Nolltolerans mot sexuella trakasserier, övergrepp och sexistisk jargong på arbetsplatsen.
  • Alla anställda ska ha information om vad sexuella trakasserier är och var de som drabbas kan vända sig, även i de fall förövaren är en överordnad chef.
  • Möjlighet att rapportera övergrepp anonymt via ett visselblåsarsystem.
  • Särskild information till chefer om företagets nolltolerans, chefens utredningsansvar och vart chefer kan vända sig för stöd när en anmälan kommer in.
  • Anonyma enkäter för att följa upp förekomst av sexuella trakasserier och resultat av åtgärdsplaner.

#teknisktfel organiseras av:

Johanna Mannung, civilingenjör.

Linda Rydén, civilingenjör.

A W, civilingenjör.

Jessica Nettelblad, civilingenjör.

Sara Jonasson, konsult.

Julia Ekholm, systemvetare och analytiker.

Linda Sandberg, vice ordförande i DFRI - Föreningen för digitala fri- och rättigheter på Internet och grundare av Geek girl meetup Ideella Förening.