Samhälle

Svenskars oro för spridning av kärnvapen ökar

Svenskarna oroar sig allt mer för kärnvapen. Foto: TT
Svenskarna oroar sig allt mer för kärnvapen. Foto: TT

Svenskarnas oro för spridning av kärnvapen har ökat kraftigt på ett år, enligt en opinionsundersökning från MSB.

Publicerad

Även oron för it-säkerhet och spridning av kemiska och biologiska stridsmedel ökar.

Undersökningen är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) årliga Opinioner, där svenskarnas uppfattningar om försvarsfrågor, samhället, svensk försvars- och utrikespolitik, hot och internationella förhållanden mäts. Liknande undersökningar har gjorts sedan början av 1950-talet

Årets mätning är gjord för MSB med hjälp av en webbpanel. Drygt 1|000 svar har analyserats från perioden 1-7 december.

Jämfört med förra årets mätning är det relativt få stora förändringar.

En av dem är att 59 procent nu uppger sig vara mycket eller ganska oroade för spridning av kärnvapen de närmaste fem åren, en ökning med 23 procentenheter från Opinioner 2016. En större andel oroar sig också mer för bristande it-säkerhet och spridning av biologiska och kemiska vapen, 59 procent (40) respektive 46 procent (29).

Oroar mest i ett femårsperspektiv gör internationell terrorism (73 procent mycket eller ganska oroade), organiserad internationell brottslighet, utvecklingen i Mellanöstern och relationerna mellan den muslimska och kristna världen. På femte plats kommer oro för globala klimatförändringar (64 procent).

De frågor där andelen "mycket oroad" är störst för de kommande fem åren, runt 30 procent, är internationell terrorism, organiserad internationell brottslighet, relationerna kristna/muslimska världen samt stora flyktingströmmar.

En i princip oförändrad andel, 91 procent, anser att Sverige är ett bra land att leva i.

När det gäller fred och säkerhet i Sverige finns en fråga med hur ett ökat antal asylsökande påverkar, bland nio andra frågor som i huvudsak handlar om försvar, alliansfrihet, Nato och EU:s utrikespolitik. På frågan om asylsökande svarar 59 procent, en ökning med 4 procentenheter på ett år, att ett ökat antal påverkar negativt.

Färre än för ett år sedan känner oro för den militära hotsituationen i Sveriges närhet, 28 procent mot 34.

Samtidigt tror så lite som 13 procent att Sverige har tillräcklig beredskap att möta ett militärt angrepp.