Miljö

Studie: Biobaserad plast kan vara lika skadlig som annan plast

”Biobaserade och bionedbrytbara plaster är inte säkrare än andra plaster”, säger forskaren Lisa Zimmerman vid Goethe Universität i Frankfurt. Foto: Solum, Stian Lysberg
”Biobaserade och bionedbrytbara plaster är inte säkrare än andra plaster”, säger forskaren Lisa Zimmerman vid Goethe Universität i Frankfurt. Foto: Solum, Stian Lysberg

En fördel med biobaserad plast är att den inte tillverkas av fossil olja. Men den kan innehålla lika mycket farliga kemikalier som annan plast, enligt en ny studie.

Publicerad

Biobaserade och bionedbrytbara (kan brytas ned genom biologiska processer, men är inte nödvändigtvis komposterbara) plastprodukter har blivit ett allt vanligare alternativ till varor av konventionell plast. Ur klimatsynpunkt kan det vara mer hållbart eftersom man inte använder sig av olja i tillverkningen och minskar därmed utsläppen av växthusgaser. Även ur resursperspektiv är det bra att undvika olja, som är en ändlig resurs.

Men de biobaserade och bionedbrytbara alternativen har sina nackdelar.

– Biobaserade och bionedbrytbara plaster är inte säkrare än andra plaster, säger forskaren Lisa Zimmerman vid Goethe-universitetet i Frankfurt.

Hon är huvudförfattare till en ny studie, där forskare har undersökt kemikalieinnehållet i 43 olika plastbaserade konsumentprodukter och råmaterial. Här har bland annat engångsbestick, avfallspåsar, återanvändbara flaskor och pellets ingått.

Proverna kan övergripande delas in i fyra kategorier:

1) biobaserade och bionedbrytbara plaster

2) oljebaserade och bionedbrytbara plaster

3) växtbaserade plaster

4) biobaserade och icke-bionedbrytbara plaster

En slutsats är att materialvalet inte avgör hur farlig plasten är. Biobaserade och bionedbrytbara plaster kan vara lika skadliga ur kemikaliesynpunkt som andra plaster.

De flesta av de biobaserade och växtbaserade plasterna som ingick i jämförelsen innehöll skadliga kemikalier. Cellulosa- och stärkelsebaserade plaster stack ut. Resultatet tyder på att de kan orsaka starkare toxiska reaktioner än andra plaster, enligt forskarna.

Skadliga kemikalier kan påverka celler negativt, eller agera som hormoner, vilket stör kroppens balans.

Studien, som har publicerats i Environment International, ska vara den största hittills av kemikalier i bioplaster och växtbaserade plaster.