Bygg

Strid med Försvarsmakten om Tellus Tower

Tellus Tower vid Telefonplan var tänkt att bli 240 meter högt. Försvarsmakten säger nej. Foto: SSM Fastigheter
Tellus Tower vid Telefonplan var tänkt att bli 240 meter högt. Försvarsmakten säger nej. Foto: SSM Fastigheter

Försvarsmakten vill att den planerade skyskrapan vid Telefonplan i Stockholm, Tellus Tower, kortas från 240 till 45 meter. Men Stockholms stad har inte gett upp.

Publicerad

I dag torsdag ska Stockholms stad ha möte med Försvarsmakten i ärendet. Bo Bergman, planchef på Stockholms stadsbyggnadskontor, vill inte ge striden förlorad.

- Projektet är angeläget för Stockholm, och båda politiska lägren i stadsfullmäktige har ställt sig bakom det, säger han

Försvarsmakten, som är remissinstans för alla byggnader över 45 meter i tätbebyggda områden, uppger att skyskrapan skulle kunna störa försvarets tekniska system.

- Nu måste vi försöka bilda oss en uppfattning om vad saken gäller. Det är helt nytt för oss att det skulle finnas sådana system här, säger Bo Bergman.

Överste Lars Träff, chef för produktionsledningens infrastrukturavdelning på Försvarsmakten, kan inte berätta vilken typ av tekniska system det handlar om.

- Det är belagt med försvarssekretess. Jag kan inte säga mer än så, förutom att det handlar om ett riksintresse, säger Lars Träff.

Projekteringen av Tellus Tower har pågått sedan hösten 2013. Hade ni inte kunnat meddela det här tidigare?

- Hade man kontaktat oss tidigare, så hade vi kunnat föra en dialog om olika alternativ innan planerna blev så här långt gångna. Men vi fick inte in ärendet på samråd förrän i november, och när saker lyder under försvarssekretess så ser vi inte problemet förrän det kommer på samråd, säger Lars Träff.

Sekretessen innebär att Försvarsmakten som helhet inte själv känner till vilka tekniska system som finns var.

- Det är först när en projektör kontaktar oss som vi skickar ut en förfrågan till olika avdelningar, för att se om det planerade projektet skulle krocka med något som lyder under försvarssekretess. Och så är det alltså i det här fallet.

Under torsdagen blir det möte med alla berörda instanser, och ytterst är det länsstyrelsen som fattar avgörandet.

- Men det här handlar om ett riksintresse, en statlig investering i Sveriges försvar. Det finns små möjligheter att påverka våra tekniska system, säger Lars Träff.


Följ Ny Teknik på Facebook!