Säkerhet

Säpochefen: ”Många drabbas av cyberspionage utan att veta om det”

Klas Friberg, säkerhetspolischef Säpo, talar under Folk och försvars digital rikskonferens i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT
Klas Friberg, säkerhetspolischef Säpo, talar under Folk och försvars digital rikskonferens i Stockholm. Foto: Jessica Gow/TT

Digitaliseringen och teknikutvecklingen skapar nya möjligheter för främmande makt att attackera svenska företag och svensk forskning – men Sverige ligger efter. Det säger Klas Friberg, säkerhetspolischef.

Publicerad

Enligt Säkerhetspolisen bedriver i dag ett 15-tal länder spionage och säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Ryssland, Kina och Iran är de främsta, bland annat på grund av att svenskt näringsliv och forskning ligger långt framme inom områden som dessa länder prioriterar. 

– Genom att andra länder stjäl information eller köper upp svenska verksamheter och bygger upp kopior av dem blir Sverige av med framtidens jobb, vilket leder till att den svenska välfärden hotas, säger Klas Friberg på säkerhetskonferensen Folk och Försvar som inleddes på måndagen. 

Säpo bedömer att information och kunskap som årligen inhämtas genom cyberspionage mot Sverige kan värderas till miljardbelopp.

Samtidigt är mörkertalet stort, på grund av att de drabbade inte polisanmäler det inträffade men också eftersom många drabbade helt enkelt inte upptäcker att de drabbats. 

– Eftersom säkerhetsskyddsarbete i många fall inte har varit tillräckligt prioriterat så saknar många förmågan att både upptäcka och förhindra intrång från kvalificerade aktörer. I vissa fall när Säpo har kopplats in så har vi kunnat konstatera att intrång har pågått under en lång tid utan att verksamhetsutövarna har känt till det, säger Klas Friberg.

Lika allvarligt som ett väpnat angrepp

Folk och Försvars rikskonferens brukar hållas i Sälen men genomförs i år helt digitalt och sänds från Stockholm. Klas Friberg var en av flera aktörer som lyfte fram cyberspionagehotet, och han skrädde inte ordet när det gäller konsekvenserna. 

– Cyberspionage handlar om att stjäla uppgifter av betydelse för Sveriges säkerhet och handlingarna påverkar vår suveränitet och i förlängningen vår demokrati, säger han. 

I totalförsvarspropositionen står att läsa att effekterna av ett cyberangrepp från främmande makt kan få lika stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och kritiska it-system som ett konventionellt väpnat angrepp. Klas Friberg konstaterar att det är en slutsats som förpliktigar.

Säpochefen: 5g-utbyggnaden medför nya risker

Ett fokusområde är 5g-utbyggnaden, och Klas Friberg säger att den för med sig såväl ytterligare angreppsytor som nya sårbarheter. 

– Våra motståndare använder sig av hela sina samhällens förmåga att nå sina mål och det måste vi också göra för att hantera hoten. En breddad hotbild måste mötas med en samlad nationell ansträngning och ett mer intensivt arbete. Det handlar inte minst om att se över vilken verksamhet som är skyddsvärd och hur den ska skyddas, säger Klas Friberg. 

Både Säpo och Försvarsmakten har avrått från att Huawei ska få vara med som leverantör i 5g-utbyggnaden i Sverige, men Carl Bildt varnade i sitt anförande på konferensen för att det samtidigt kan skapa en uppdelad värld på it-systemnivå. Klas Friberg konstaterar att det är PTS som tagit beslutet om att inte låta Huawei få vara med, men att Säpo har lämnat yttrande om Huawei inte lever upp till de kriterier som myndigheten har satt upp. 

– Kritisk infrastruktur, så som 5g byggs upp, innebär att man får en möjlighet att inhämta, förvanska och stjäla information om man har grepp om det här systemet, säger Klas Friberg.
Korrigerad artikel: I en tidigare version var en av myndigheterna som avrått från att Huawai ska få vara med som leverantör i 5g-utbyggnaden fel.