Digitalisering

Säkerhetsklassad på FMV jobbade i Saudiarabien

FMV Foto: TT
FMV Foto: TT

Under åtta månader har en ingenjör på Försvarets materielverk, FMV, arbetat på en säkerhetsklassad tjänst via en uppkopplad dator från Saudiarabien, som är en av världens hårdaste diktaturer.

Publicerad

I slutet av 2015 fick mannen tjänstledigt på halvtid för att tjänstgöra som pilot i saudiska flygbolaget Alpha Star Aviation, som ägs av en medlem i kungafamiljen. Samtidigt skulle han sköta sin säkerhetsklassade tjänst på FMV:s avdelning Flight Safety Analysis (analyser av flygsäkerhet).

FMV är mycket förteget om händelsen, men i ett interimistiskt beslut från Arbetsdomstolen framgår att myndigheten omprövade hans bisyssla i våras och förbjöd honom att fortsätta med den. Säkerhetschefen hade slagit larm och konstaterat att bisysslan som pilot i Saudiarabien, som omfattar flyguppdrag för den högsta ledningen i landet, inte var förenlig med anställningen i FMV.

Då hade mannen under åtta månaders tid, från november 2015 till juli 2016, arbetat halvtid från Saudi­arabien. Därefter hade han varit tjänstledig för studier på halvtiden.

– Jag gjorde mitt jobb till 100 procent. Jag hade tillgång till databaser och allting, säger mannen till Lag & Avtal.

Han bedömer att uppkopplingen var säker via en vpn-klient.

– Det var som att sitta på kontoret i Uppsala.

Du kunde alltså utföra ditt ordinarie arbete?

– Ja, fullt ut.

På FMV vill man inte låta sig intervjuas om fallet, men av domstolshandlingarna framgår mannens arbetsuppgifter. Mannen erhåller genom sin anställning hos FMV mycket ingående kunskaper om svenska och utländska flygsystem, förklarar FMV för rätten. Dessa kunskaper bedöms ha mycket stort värde för såväl främmande makt som kommersiella aktörer.

”Blotta misstanken att dessa kunskaper är i besittning av en FMV-anställd som samtidigt befinner sig i beroendeställning till annan part skulle kunna få långtgående konsekvenser för Sveriges framtida materielförsörjning”, skriver FMV i en inlaga till domstolen.

Mannen har en månadslön på 10 000 dollar, motsvarande cirka 85 000 kronor i månaden, och har dessutom bostad och allt annat utom matkostnader betalt under sin vistelse i Saudiarabien.

I en skriftlig kommentar via mejl hävdar FMV att det inte funnits någon överenskommelse mellan mannen och myndigheten om att han skulle arbeta på distans från Saudiarabien.

– Ur FMV:s utgångspunkt har det i det aktuella fallet aldrig funnits behov av att ordna en säker arbetsplats i ett annat land, skriver Toni Eriksson, kommunikationsdirektör.

Han hänvisar till att både chefer och medarbetare på försvarsmyndigheten ansvarar för att arbetet utförs säkerhetsskyddat. De anställda är också skyldiga att rapportera eventuella säkerhetsbrister.

– Hur vi bedömer och hanterar sådana frågor kommenterar vi inte, skriver Toni Eriksson.

Men mannens fackförbund, Sveriges Ingenjörer, tog strid om beslutet att förbjuda hans bisyssla och krävde att han skulle få fortsätta jobba för FMV i kombination med flyguppdragen i Saudiarabien.

I Arbetsdomstolen gällde tvisten om FMV kunde besluta att mannen omedelbart skulle upphöra med bisysslan. FMV hänvisade till bestämmelserna i lag om offentlig anställning. Facket förde bland annat fram argumentet att en bisyssla inte får förbjudas i syfte att skydda uppgifter om rikets säkerhet.

Domstolen gick emellertid på arbetsgivarens linje och godkände förbudet samtidigt som domarna skickade tillbaka ärendet till parterna för fortsatt förhandling. Den ledde till att mannen sa upp sig för att i stället arbeta som pilot i Saudiarabien.

Sveriges Ingenjörer har därefter återkallat målet från domstolen.

Kungliga makten total

Så här beskrivs Saudi­arabien av Utrikespolitiska institutet:

Saudiarabien är sannolikt världens mest konservativa land. Rättsväsendet följer strikt islamisk lag och bland annat diskrimineringen av kvinnor är hårt kritiserad i västvärlden. Men den mesta kritiken tystnar inför landets enorma oljefyndigheter, som gör det till en oundgänglig handelspartner för alla.

Inga politiska friheter råder i detta land, där partier är förbjudna och all makt utgår från kungafamiljen.