Digitalisering

Så stoppas rfid-tjuven

När allt mer data om oss lagras i rfid-taggar ökar också risken att obehöriga vill komma åt informationen. Skyddet är att se kretsens fingeravtryck.

Publicerad

Data från rfid-kretsen läses av med en speciell skanner, som aktiverar radiokretsen. Enkelt och smärtfritt så länge ingen obehörig får för sig att tanka in data som sedan kan användas i bedrägligt syfte.

Framtida id-handlingar som förses med rfid-kretsar kan vara lockande mål för bedragare. En snabb avläsning av data, som sedan tankas över i en ny rfid-krets gör att ditt e-pass plötsligt finns i dubbel upplaga.

Men även rfid-kretsar har sina fingeravtryck, visar forskare vid Iniversity of Arkansas.

Genom att mäta vilken minsta effekt radiokretsen behövde för att svara vid olika frekvenser mellan 903 och 927 MHz fick man fram att varje krets har en unik karakteristik för hur den svarar på signalen.

Därmed skulle det vara möjligt att skilja på originalkretsen och en krets som innehåller stulen information.

- Och detta utan att man behöver tynga kretsen med särskilda krypteringsalgoritmer eller lägga till nya komponenter, kommenterar Dale R Thompson, lektor vid universitetet och delaktig i projektet.