Bygg

Så mycket TNT tål glaset

Transbay Transit Center, San Fransisco. Foto: Transbay org
Transbay Transit Center, San Fransisco. Foto: Transbay org
I stötröret kan tryck på 30 bar byggas upp. Foto: Fraunhofer EMI
I stötröret kan tryck på 30 bar byggas upp. Foto: Fraunhofer EMI

Ljusa och luftiga fastigheter byggda med glasfasader och stora fönster - hur står sig byggmaterialet vid en attack med sprängämnen?

Publicerad

På uppdrag av en konstruktionsfirma i New York har tyska Fraunhoferinstitutet EMI tagit fram en testanläggning som gör det möjligt att simulera hur detonationer av TNT i närheten av stora glasytor påverkar materialet.

Detta s k stötrör består av en kompressionsdel och en expansionsdel, skilda åt med ett stålmembran. I kompressionsdelen kan luft komprimeras upp till 30 bar. När membranet på kommando släpper ut luften i expansionsdelen träffar tryckvågen de glaselement man vill testa.

På så vis kan forskarna simulera detonationer med olika mängder sprängämnen, mellan 100 och 2500 kg TNT på avstånd mellan 35 och 50 meter från en byggnad. Glaselementen som ska testas kan ha storleken upp till 3 x 3 meter.

- Det är viktigt att glasytorna utsätts för en jämn tryckvåg och träffar hela ytan samtidigt, påpekar Oliver Millon vid EMI.

Anläggningen har använts för att testa glaselement för byggnadskomplexet Transbay Transit Center som består av fem våningar i glas med inglasad trädgårdsanläggning på taket. Byggnaden är på 20000 kvadratmeter.