Digitalisering

S presenterar politik för dataspel

Utvecklingen av dataspel kan ha gynnsamma effekter på det svenska samhället anser socialdemokraterna. Kanske det rent av behövs en professur.
Utvecklingen av dataspel kan ha gynnsamma effekter på det svenska samhället anser socialdemokraterna. Kanske det rent av behövs en professur.

Socialdemokraterna presenterarar en politik för dataspel. I sex huvudpunkter förklarar de hur det "svenska spelundret" ska växa sig än starkare i världen.

Publicerad

Det svenska musikundret har det talats allmänt om tidigare.

Det svenska spelundret har mer varit känt för aktörer i och kring branschen.

Men nu använder socialdemokraterna det som ett faktiskt begrepp när de drar upp riktlinjerna för hur de vill vara med och påverka dataspelsbranschen.

Spelutvecklingen bra för vården
Först och främst ska en arbetsgrupp tillsättas med uppdrag att besöka mässor, arbetsplatser och träffa nyckelpersoner. Dessa erfarenheter ska leda till en rapport med förslag som presenteras för den socialdemokratiska riksdagsgruppen.

Som andra punkt på listan nämns spelföretagens inflytande på den tekniska utvecklingen och på de möjligheter spel kan ge i utbildning och i vården.

Här tror (s) att spelföretag kommer ha en allt större egen påverkan i framtiden.

Spelutvecklingen bra för utbildningen
Utbildning är den tredje punkt där (s) vill utreda om det behövs fler utbildningssatsningar på högre nivå. Kanske fler forskare och doktorander. Socialdemokraterna vill också se över kvaliteten på övriga, befintliga utbildningar.

Kanske behövs en professur
Som fjärde del vill socialdemokraterna överväga om det behövs ytterligare en professur i dataspelsutveckling i Sverige.

Den femte punkten handlar om upplevelseindustrin i stort. Här vill (s) investera 60 miljoner mer i ökat exportstöd till småföretag. Anslaget till Forska & Väx ska också öka med 100 miljoner kronor.

Kulturyttringen dataspel ska också uppmärksammas med eventuell möjlighet till översättningsstöd. Dessutom önskas en översyn på Medierådets och Kulturrådets verksamheter i frågan.

I den rapport som presenterades i går passade man även på att ge borgerliga initativ och uttalanden ett antal kängor.

- Sverige kan välja att stödja denna typ av tillväxtnäringar – eller att göra som den borgerliga regeringen just nu gör och subventionera poolskötare.