Digitalisering

Regeringen bromsar mobilt bredband

Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Regeringen har dragit i bromsen för det framtida mobila bredbandsnätet. Beslutet som snabbt fick kritik från teleoperatörer handlar om Sveriges säkerhet, enligt försvarsministern.

Publicerad

– Vi måste säkra att vi kan ha en bra kommunikation när det gäller försvar, säkerhet och allmän ordning, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT.

– Det är klart att den säkerhetspolitiska utvecklingen gör att det här blir än mer angeläget, även om jag tycker att det varit motiverat också tidigare att lösa det i den här riktningen.

I december skulle frekvensutrymme på det så kallade 700 MHz-bandet börja auktioneras ut. Markbunden digital-tv skulle få maka på sig till förmån för mobilt bredband och telefoni. Men efter att regeringen nu har beslutat att hålla på de åtråvårda frekvenserna ytterligare ett år blåste Post- och telestyrelsen (PTS) av auktionen.

Planerna för frekvensutrymmet har fått hård kritik från tunga myndigheter. Försvarsmakten, Polisen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har pekat på stora samhällsrisker.

Säkerhetspolisen gick steget längre och varnade för att en auktion kunde sätta Sveriges säkerhet på spel. I en intervju med Svenska Dagbladet i somras skrev Åsa Nilsson, operativ ledare för säkerhetsskydd på Säpo, att "vital infrastruktur riskerar att hamna i ägarskap som inte är lämpligt för svenska intressen".

Peter Hultqvist delar den bedömningen.

– Utvecklingen i vår omvärld visar att det är nödvändigt att vi gör det här, säger han.

Kan du vara mer specifik om vilka hot det skulle kunna finnas?

– Jag vill inte gå in på det, men däremot säga att det är nödvändigt att göra det här.

MSB har fått i uppdrag att senast i november nästa år lämna ett förslag om hur alla intressen ska kunna samsas i 700 MHz-bandet. Digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) hoppas att ett beslut ska kunna fattas kort därefter.

Läs mer:

Är det inte viktigt att Sverige så snart som möjligt får tillgång till ett bättre mobilt bredband?

– Det är definitivt så. Det är väl det som är negativt med det här beslutet. Det handlar om en begränsad naturtillgång, radiofrekvenser. Det är lite slöseri att vi inte använder det, säger Peter Eriksson.

– Försvarsmakten och MSB måste se till att man klarar av att ta fram sitt underlag i god tid. Det är inte bra om det ska dröja ännu längre, det får det inte göra.

Peter Hultqvist instämmer i vikten av att snabbt komma till skott, men kastar in en brasklapp.

– Vi ska inte göra något hastverk. Det ska vara en robust och långsiktigt hållbar lösning som gör att det fungerar, säger han.

Bland teleoperatörerna började det snabbt att koka efter regeringens besked. Telia skriver i en kommentar att beslutet "kraftigt försvårar och försenar den viktiga utbyggnaden av mobil infrastruktur på landsbygden".

Men försvarsministern är inte imponerad av kritiken.

– Samhällsintresset måste alltid gå före det kommersiella intresset. De myndigheter det handlar om är en del av kärnan i statsmakten. Det måste man ha respekt för, säger han.

Prenumerera på Ny Tekniks kostnadsfria nyhetsbrev!