Digitalisering

PTS om Huawei: En latent säkerhetsrisk

Post-och telestyrelsen (PTS) vill stänga ute den kinesiska telekomjätten Huawei från det svenska 5G-nätet. Arkivbild. Foto: Terje Pedersen/NTB/TT
Post-och telestyrelsen (PTS) vill stänga ute den kinesiska telekomjätten Huawei från det svenska 5G-nätet. Arkivbild. Foto: Terje Pedersen/NTB/TT

Hade Post-och telestyrelsen (PTS) rätt att stänga ute spionanklagade telekomjätten Huawei från de svenska 5G-näten? På onsdagen inledde förvaltningsrätten i Stockholm förhandlingar i målet som ska besvara den politiskt känsliga frågan.

Publicerad

– Huawei är ett seriöst bolag som aldrig skulle riskera hela bolagets existens genom att agera olagligt och medverka till spioneri, sade Huaweis ombud Henrik Bengtsson när bolaget inledde sin sakframställning i förvaltningsrätten.

Onsdagens förhandling, som bland annat bevakas av journalister på plats från statsägda China Central Television, handlar om PTS beslut att förbjuda Huaweis produkter från att användas vid utbyggnaden av det svenska 5g-nätet.

Beskedet som meddelades den 20 oktober förra året kom bara veckor innan auktionen av de svenska 5g-frekvenserna skulle genomföras.

Opålitliga

Beslutet grundade sig på en rekommendation från Säkerhetspolisen och Försvarsmakten, som bedömde att kinesiska Huawei var opålitligt som leverantör till de svenska 5g-operatörerna, eftersom Kina som land ägnar sig åt omfattande spionage, och eftersom företag i Kina är skyldiga att rapportera till kinesiska myndigheter.

Bengtsson beskriver beskedet som en ”total chock” för Huawei.

– Det slog även ned som en bomb för de leverantörer som var kunder till Huawei, som hade planerat att rulla ut 5g med hjälp av Huaweis produkter.

Att Huawei inte informerades om beslutet är något som man nu siktar in sig på.

– Vi gör gällande att PTS, genom sitt beslut, har tagit ifrån Huawei det mest centrala rättsskyddet ett enskilt företag har – nämligen rätten att bli hörd, rätten att inte bli anklagad utan att få möjligheten att försvara sig, säger Henrik Bengtsson.

Myndigheten tycker dock inte att man var skyldig att kommunicera med Huawei inför beslutet, eftersom att företaget inte var en part i auktionen.

– PTS har följt bestämmelserna i förvaltningslagen och kommunicerat material med parterna. Parterna i det här ärendet är de sökande operatörerna, Huawei har inte varit och är inte part i PTS tilldelningsärende, säger Per Andersson, verksjurist vid PTS i myndighetens sakframställan.

”Kina styr inte”

Huawei anför även att riskbedömningen är helt felaktig. Bolaget är till 100 procent privat och staten Kina har inget inflytande – ingen säkerhetsrisk föreligger, menar bolaget.

Henrik Bengtsson citerar ur ett rättsutlåtande från en svensk och en kinesisk advokatbyrå som Huawei låtit genomföra, där slutsatsen är att den kinesiska underrättelselagen inte ger regimen befogenhet att beordra företag vare sig inom eller utanför Kina, eller dess anställda, att vidta spioneriåtgärder.

Därtill skulle det innebära en ”otrolig risk” för Huawei som företag att spionera för Kinas räkning, säger Bengtsson.

– Skulle sådana spionåtgärder upptäckas riskerar Huawei hela bolaget, varumärket skulle bli totalförstört.

Karolina Asp, chefsjurist på PTS, säger dock att man förlitar sig på bedömningen från Säpo och Försvarsmakten.

– Vi anser att deras utredning och bedömning gör att vi haft skäl att ställa upp de aktuella tillståndsvillkoren. De har stöd i lagen med syfte att skydda Sveriges säkerhet, och bygger på omfattande faktaunderlag och deras expertis, säger hon.

– De anser att om man tillåter utrustning från Huawei så kommer vi ha byggt in risken latent i 5g-nätet. Och vi kan inte bygga in risken och vänta på att något händer, när väl skarpt läge uppstår är det då för sent att göra något åt saken.

Från 1G till 5G

Den 20 oktober meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att operatörer som ska delta i den svenska 5g-utbyggnaden inte får använda utrustning från kinesiska Huawei och ZTE.

”Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden får inte genomföras med produkter från Huawei och ZTE”, skrev myndigheten i sitt pressmeddelande om beslutet.

Befintlig utrustning från Huawei och ZTE ska också, enligt PTS, tas bort.

Beslutet kom efter en säkerhetsprövning, gjord i samarbete med Försvarsmakten och Säpo, inför den kommande auktionen av svenska 5g-frekvenser.

Enligt Säpo bedriver Kina omfattande cyberspionage och alla kinesiska företag måste rapportera till kinesiska myndigheter.

Huawei nekar till att medverka till spionage och har överklagat beslutet från PTS, som nu är föremål för muntlig förhandling i Förvaltningsrätten i Stockholm.

1g lanserades i Sverige 1981 och innebar ett nät där personer kunde ringa till varandra med trådlösa telefoner. 2g, som kom elva år senare, möjliggjorde sms, och vid 3g:s intåg 2004 blev det fart på internetsurfandet i mobiltelefonen.

2009 kom 4g-näten till Sverige, vilket gjorde mobilsurfandet betydligt snabbare. Det fick till följd att många sms och telefonsamtal flyttade över till meddelandetjänster som Facebooks Messenger eller Whatsapp.

Och nu är det alltså dags för nästa steg: generation fem, eller 5g. På flera håll i världen har tekniken redan börjat ta över.

Nu har fyra aktörer: Hi3G (Tre), Net4Mobility (Tele 2 och Telenor), Telia samt statliga Teracom, vunnit auktionerna om 5g-frekvenser i de så kallade 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden.

5g möjliggör betydligt snabbare trådlös dataöverföring, med en maxhastighet på 10 gigabit per sekund. Det motsvarar det allra snabbaste fasta bredbandet som privatpersoner i Sverige kan beställa i dag. Den maximala hastigheten på ett 4g-nätverk är 100 megabit per sekund – 5g har alltså en maxhastighet som är 100 gånger högre.