Digitalisering

Produktionen flyttar hem

Borta bra, men hemma bäst. Nu börjar produktion av elektronik flytta tillbaka till hemlandet.

Publicerad

En enkät från branschorganisationen IPC visar att 42 procent av tillfrågade företagen märkt ett förändrat inköpsmönster hos sina kunder de senaste två åren:

Allt fler börjar välja Nordamerika och Europa för sin produktion i stället för i Asien. Men det handlar inte om särskilt stora volymer, skriver Elektroniktidningen. Totalt 2,5 procent av värdet i de nya beställningarna under 2007 och 2008 kom från kunder som flyttade hem sin produktion.

Motiven till att flytta hem produktionen handlar bland annat om transportkostnader, kvalitetsproblem, växlingskurser, kommunikationsproblem och produktionskostnader.

Samtidigt varnar IPC för att det är för tidigt att säga att pendeln nu svänger tillbaka. Dels sker en utflyttning från Kina till andra länder i Asien med lägre löner, som Vietnam och Indien, dels skapar den kraftiga lågkonjunkturen en överkapacitet som kan medföra att de kinesiska företagen tvingas sänka sina priser och då förändras förutsättningarna återigen.

Av de 50 företag ingick i studien kom 86 procent från USA och 14 procent från Europa.

Företagen representerar alla typer av underleverantörer, från utrustnings- och kemikalieleverantörer till mönsterkortstillverkare och kontraktstillverkare.