Bygg

"Olämplig konstruktion bidrog till brandspridningen"

Elden spreds snabbt mellan lägenheterna. Foto: Scanpix
Elden spreds snabbt mellan lägenheterna. Foto: Scanpix

Branden i Mjölby i lördags fick ett mycket snabbt förlopp och en femårig flicka omkom. Nu varnar Brandskyddsföreningen för cellplastisolering med otillräckliga ytskikt.

Publicerad

-Cellplast bakom plåt är en mycket olämplig konstruktion. Plåten är inte tillräckligt tät för att hindra brand och dessutom leder den värme, säger Cecilia Uneram, brandingenjör på Brandskyddsföreningen.

Branden utbröt med största sannolikhet i en av lägenheterna, där flickan hittades under en säng. Räddningstjänsten tror att hon kröp in där för att gömma sig. Rökdykare gick in i fastigheten i flera omgångar innan hon hittades.

Från lägenheten spreds branden till närliggande balkonger och upp på vinden.

Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Under måndagen var polisens tekniker på plats för att försöka ta reda på hur branden startade.

Även räddningstjänsten bedriver en utredning för att ta reda på hur branden kunde spridas så snabbt.

-Det var ett otroligt snabbt brandförlopp. Om det beror på en hög brandbelastning i startlägenheten eller om det finns andra orsaker som kan ha gjort att det har skett så explosionsartat snabbt vet vi inte än, säger Mikael Adolfsson, ställföreträdande räddningschef i Mjölby.

Cecilia Uneram besökte byggnaden i Mjölby på söndagen. Hennes bedömning är att plåtkonstruktionen med cellplast och de inglasade balkongerna bidrog till den snabba brandspridningen på husets utsida.

På inglasade balkonger står ofta många möbler, som lätt kan antändas, dessutom kan inte brandgaserna vädras ut och då sprids branden snabbare.

Cecilia Uneram rekommenderar att obrännbart material ska användas i som isolering i stället för cellplast.

-Enligt lagkraven är cellplast godkänd om den är innesluten i obrännbart material, men för ett bra brandskydd rekommenderar vi på Brandskyddsföreningen en obrännbar isolering. Annars får du en medverkan till branden från cellplasten så fort ytskiktet bränns igenom, säger Cecilia Uneram.

Brandskyddsföreningen anser att det finns stora kunskapsbrister inom byggbranschen och fastighetsförvaltare.

-I och med ökade energikrav ser vi nu en snabb ökning av användandet av just cellplastisolering. Materialet isolerar väl, är relativt billigt och lätt att använda. Utvecklingen av användandet har gått så snabbt att forskning och kunskap om brandrisker i denna typ av konstruktioner inte har hunnit med, säger Cecilia Uneram.

Nu vill Brandskyddsföreningen få till stånd en granskning av befintliga byggkonstruktioner för att minska brandriskerna.