Innovation

Nytt övervakningssystem ska rädda liv efter skalv

Förödelse i Amarice, Italien, efter jordskalvet som krävde flera dödsoffer. Foto: AP Photo / Gregorio Borgia / TT
Förödelse i Amarice, Italien, efter jordskalvet som krävde flera dödsoffer. Foto: AP Photo / Gregorio Borgia / TT
Är det säkert att gå in i raserade hus? Uner torsdag 25 augsuti sprängs en bomb i närheten av den här betongbyggnaden i Älvdalen. Syftet är att testa ett nytt sensorsystem som ska kunna rapportera om skadeläget. Foto: FOI
Är det säkert att gå in i raserade hus? Uner torsdag 25 augsuti sprängs en bomb i närheten av den här betongbyggnaden i Älvdalen. Syftet är att testa ett nytt sensorsystem som ska kunna rapportera om skadeläget. Foto: FOI
Rickard Forsén, projektledare och överingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Rickard Forsén, projektledare och överingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.

Ett nytt övervakningssystem ska ge svar på om det är säkert att gå in i eller använda byggnader efter jordskalv eller bombdåd.

Publicerad

I Italien kämpar nu räddningspersonal febrilt för att hjälpa instängda människor ur rasmassorna. Stor förödelse rapporteras i centrala Italien efter nattens jordskalv som uppmätte sex på Richterskalan.

Att snabbt hjälpa inklämda ut efter en jordbävning eller terrorangrepp mot en byggnad är ett svårt och riskfyllt arbete.

Inom EU utvecklar därför flera länder, däribland Italien, men också Sverige, ett sensorsystem som ska kunna ge snabbt svar på frågan hur säkert det är att träda in i byggnader efter jordskalv, bombningar eller terrorangrepp. Vilka delar av byggnaden kan användas i ett krisskede?

Projektet heter Reconass och genomförs av ett konsortium av partners, som leds av Grekland. Det följer efter ett första projekt som går under namnet Memscon. Tekniken består av i förväg utplacerade sensorer som sänder uppgifter om sina positioner i huset. Efter ett skalv, en brand, eller sprängning kan sensorer visa sina nya positioner, eller hur de har flyttats.

Man använder också givare som mäter accelerationen i skakningarna i byggnaden (hur kraftigt skalvet eller bomben var), liksom givare som mäter töjningen i armeringsjärn i husets bottenplatta, liksom temperaturgivare.

Utrustningen kan sända information via olika radionät, den samlas upp i en dator, där en särskild programvara beräknar skadornas omfattning.

– Tanken är ju mycket att sensorerna ska kunna ge en bild av hur skadat ett hus är, byggnadens stabilitet, säger Rickard Forsén, projektledare och överingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, som deltar i Reconass-projeketet.

I morgon torsdag ska ett stort pilottest göras på ett skjutfält i svenska Älvdalen. En mycket kraftig laddning ska sprängas bredvid ett uppbyggt betonghus i tre våningar för att testa sensorer, med fokus på terrorangrepp. Även om somliga givare förstörs ska de övriga kunna rapportera. I första hand är övervakningstekniken till för att värdera läget för viktiga byggnader och kritisk infrastruktur - men den kan också vara till hjälp i bostadsområden i jordbävningsdrabbade områden.

– Tekniken talar om huruvida byggnaden är rasfärdig, eller om det finns mindre skador som gör att det inte är risk för kollaps, säger Rickard Forsén.

Kommer den framöver att kunna rädda liv efter allvarliga, större jordbävningar som den i Italien i morse?

– Ja, jag tror att den kan bidra till en bättre kunskap om en skadad byggnads stabilitet och underlätta åtgärder som att gå in och rädda folk.