Digitalisering

Nya svar väntas i granskning av it-skandal

Transportstyrelsen, statlig förvaltningsmyndighet, i Solna. Foto: TT
Transportstyrelsen, statlig förvaltningsmyndighet, i Solna. Foto: TT

Regeringens utredare Thomas Bull kommer i dag med en granskning av hur Transportstyrelsen skötte upphandlingen av sin it-drift.

Publicerad

En upphandling som ledde till säkerhetsskandalen som fick ministrar på fall.

I augusti förra året fick Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, i uppdrag att djupdyka i frågan om hur det gick till när Transportstyrelsen bestämde sig för att lägga ut sin it-drift med känsliga uppgifter till datajätten IBM.

I efterhand är det lätt att konstatera att något gick snett. Transportstyrelsens dåvarande generaldirektör Maria Ågren beslutade att bryta mot ett antal lagar som skyddar hemliga och känsliga uppgifter för att inte försena projektet. Beslut som kostade henne jobbet och gjorde att runt 80 obehöriga it-tekniker i Öst- och Centraleuropa kunde se hemliga uppgifter.

KU granskar varför it-driften lades ut

När Säpo blev varse vad som pågick inleddes en tillsyn och regeringen informerades.

Men hur regeringen hanterade informationen om säkerhetshotet har inte varit Thomas Bulls huvuduppgift. Vem som visste vad och när och brister i kommunikationen mellan olika departement granskas av riksdagens konstitutionsutskott (KU).

Bulls uppdrag är att undersöka hela upphandlingsprocessen på Transportstyrelsen. Varför lades it-driften ut på entreprenad? Vem fattade de avgörande besluten? Vilka analyser och överväganden gjordes? Vilka interna rutiner fanns? Vilken information lämnades till regeringskansliet? Vad hade kunnat göras för att undvika att skyddsvärd information hanterades felaktigt?

Svaren kommer på en pressträff vid lunch, där även infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) är med.

Under granskningen har Bull samrått med Datainspektionen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Säkerhetspolisen och Upphandlingsmyndigheten.