Populärteknik

Nya studier väcker tvivel om spår av liv på Venus

Planeten Venus i maj 2016. Foto: J. Greaves/Cardiff University/JAXA via AP
Planeten Venus i maj 2016. Foto: J. Greaves/Cardiff University/JAXA via AP

Tidigare i höstas tycktes forskare ha hittat en gas på Venus som levande organismer producerar på jorden. Men nu ifrågasätter flera studier upptäckten.

Publicerad

Upptäckten var inte tillräcklig för att fastslå att det finns liv på Venus. Men att forskare hittat spår som de menar är unikt för fosfin, en gasformig fosforförening, i planetens atmosfär var ändå en kittlande nyhet när den kom i mitten av september. Gasen borde inte kunna finnas där.

På jorden kan levande organismer producera fosfin. Om gasen även finns på Venus, kunde det vara en indikation på liv, trots att planeten har ansetts lämpa sig så dåligt för just detta?

Men nu sås tvivlen. Forskare bakom tre nya studier har gått tillbaka till den ursprungliga datan. Deras analys talar emot förekomsten av fosfin i Venus atmosfär, berättar Popular Science.

En forskargrupp, ledd av Therese Encrenaz vid Paris-observatoriet, kunde med sin modell som mest hitta indikationer på en fjärdedel så mycket fosfin som i september-studien, om alls.

Uppmuntrat till granskning

En annan forskargrupp, ledd av Ignas Snellen vid Leiden-observatoriet, har inte kunnat hitta några bevis för att det ska finnas fosfin i Venus atmosfär.

Den tredje, och sista forskargruppen, ledd av Nasa-forskaren Geronimo Villanueva, har också analyserat den ursprungliga datan på nytt. Deras slutsats är att det som har tolkats vara fosfin i stället kan vara svaveldioxid, som Venus atmosfär har mycket av.

Forskarna bakom den ursprungliga studien har uppmuntrat andra att granska deras artikel och data, som har varit fritt tillgänglig.

Den ursprungliga studien lutade sig mot två olika observatorier som detekterat fosfin, James Clerk Maxwell-teleskopet på Hawaii och Alma i Chile. Fosfinet kännetecknas av en ”dipp” i ljushet på en specifik ljusvåglängd, som gasen absorberar.