Tekniknyheter

Ny teknik kan få fler att använda bussbälte

Bussolyckan utanför Sveg där tre barn omkom och över 20 skadades. Foto: Morgan Grip/Aftonbladet/IBL Bildbyrå
Bussolyckan utanför Sveg där tre barn omkom och över 20 skadades. Foto: Morgan Grip/Aftonbladet/IBL Bildbyrå

Bara 36 av de 59 ombord hade bälte på sig vid bussolyckan i Härjedalen, där tre barn omkom. Flera organisationer efterlyser nu tekniska lösningar för att få fler att använda bälte i bussarna.

Publicerad

– Jag vet att branschen tittar på hur man ska kunna öka bältesanvändningen. Chaufförerna har ett ansvar men man behöver också få hjälp av tekniken, säger Marie Nordén, generalsekreterare i trafiksäkerhetsorganisationen NTF.

Det finns i dag ingen heltäckande statistik över bältesanvändningen i bussar. Vid den svåra olyckan i Arboga 2006 då nio personer omkom använde bara 40 procent av passagerarna bälte.

– Det är märkligt att många fortfarande inte förstår vikten av att använda bältet. Åker man obältad är kabinen i bussen väldigt stor. Vi är öppna för olika typer av tekniska lösningar men vi behöver informera och få varje resenär att ta sitt ansvar. Det är ju den enskilda som knäpper fast sig, säger Anna Grönlund, branschchef på Sveriges bussföretag, till TT.

Bältespåminnare, liknande de som finns i vanliga bilar, kan vara en tänkbar teknik. Blinkande lampor eller ljud i sätet en annan.

– Det finns också en teknik där sätet står i en rakt uppsatt position innan man knäppt fast sig. Med bältet på ändras sätet till en betydligt bekvämare ställning, säger Marie Nordén, som också efterlyser fler skyltar och påminnelser om bältet från chaufförerna.

Fortfarande pågår den tekniska undersökningen av bussen efter den svåra olyckan den 2 april i år utanför Sveg i Härjedalen. Bussen med skolelever från Skene på skidresa körde av vägen. Tre barn omkom och över 20 personer behövde sjukhusvård, varav fem för allvarliga skador.

Misstankarna om att busschauffören ska ha kört vårdslöst i trafiken kvarstår. Han nekar till brott. Enligt åklagare Mikael Bäckström klarade sig bältade passagerare väsentligt bättre än de som åkte obältade. Det är inte känt om de tre ungdomar som omkom använde bälte eller ej.

– Resultatet från den tekniska undersökningen kan visa om det fanns något tekniskt fel på bussen och om det bidragit till olyckan. Utfallet av utredningen blir avgörande för hur det ska hanteras vidare, säger Mikael Bäckström till P4 Jämtland.

Alla inblandade personer har blivit förhörda. Den tekniska undersökningen väntas vara klar under augusti månad.

Samtidigt pågår också en oberoende utredning av Statens haverikommission. Den väntas vara klar på senhösten.

– Vi har sekretess under tiden utredningsarbetet pågår. Vi presenterar allt i en rapport och drar inga slutsatser under utredningens gång, säger Ola Olsson, haveriutredare på Statens haverikommission, till TT.