Samhälle

Ny studie: Snabbt bredband ger sämre betyg

Snabbare bredband i bostadsområdet leder till sämre betyg för gymnasieelever. Det visar ny forskning.

Publicerad

Forskare vid Agrifoods Economics Centre och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har genomfört en studie som omfattar samtliga gymnasielever som tog studenten mellan 2010 och 2012.

Varje elevs betyg under det första gymnasieåret har jämförts med betygen under de två sista åren och analyserats i ljuset av bredbandsutbyggnaden i elevens bostadsområde.

De flesta hushållen hade redan tillgång till någon form av kopparburet bredband. Frågan som undersöktes i studien var hur en ökad bredbandshastighet påverkar betygen.

Läs mer:

Resultaten visar att när snabbt bredband via optisk fiberkabel blir tillgängligt för alla hushåll i närområdet leder det till en sänkning av betygen med i genomsnitt 0,13 meritpoäng. Det motsvarar ungefär att gå från betyget A till B i svenska 1 och naturkunskap 1.

– Effekten är ett snitt för alla elever, men den drivs av de elever vars familjer faktiskt skaffar snabbt bredband när det blir tillgängligt. Bland dessa elever är effekten större, säger Erik Grenestam, doktorand vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Tidigare forskning visar att bredband kan öka sysselsättning och tillväxt. Men effekten på utbildning är fortfarande relativt okänd.

Resultaten från Lundastudien tyder på att effekten med sänkta betyg är störst för pojkar och för barn till lågutbildade föräldrar.

Läs mer:

Forskarna anser att det inte är uppenbart vad effekten beror på. Men en enkätundersökning i samband med tidigare Pisa-studier visar att andelen elever som tillbringar många timmar online har ökat mer i områden med omfattande bredbandsutbyggnad under senare år.

– Även om bredband kan vara positivt för lärande på flera sätt så visar vår studie att föräldrar kan ha rätt att oroa sig för att tiden på nätet konkurrerar med skolarbetet, konstaterar Erik Grenestam.

Studien har ännu inte publicerats.

Fotnot: Med snabbt bredband avses i studien en internetuppkoppling via optisk fiberkabel med en nationell snitthastighet på knappt 60 megabit per sekund.