Digitalisering

Ny lasernäsa ska avslöja sprängmedel

En ny sprängmedelssniffare kan identifiera mikroskopiska spår av explosiva material på långt håll. Bakom den står en lång rad europeiska polismyndigheter.

Publicerad

Optix-programmet har finansierats med 20 miljoner kronor från EU-kommissionen. Forskare från FOI är en av de många kommersiella och akademiska deltagarna.

Resultatet av forskningsprogrammet är en prototyp till en apparat som ska kunna upptäcka och identifiera sprängmedel i mindre mängder än ett milligram på 20 meters avstånd.

Optix kombinerar tre metoder för att analysera vad som händer när laserljus studsas. LIBS-spektroskopi som analyserar rester på provet efter att det belysts med en högenergilaser, Raman-spektroskopi som använder skillnader i vibrationstillstånden hos molekyler som exciterats av laser samt infraröd absorption.

Målet är att detektera rester av sprängämnen som sprids när bomber tillverkas eller hanteras, till exempel från bombmakarens händer till dörrhandtaget på en bil.

Hela utrustningen ska monteras på en fjärrstyrd vagn som till exempel kan söka igenom en parkeringsplats utan att människor behöver riskera livet.

En lång rad europeiska polismyndigheter har deltagit i projektet. Den ledande var Madrids bombenhet.

Än så länge finns sprängmedelssniffaren bara som prototyp som har testats i labb och under naturtrogna förhållanden. När den väl görs till produkt blir brukarna europeiska säkerhetsstyrkor och polismyndigheter. Först måste den bli känsligare, noggrannare och tåligare.