Digitalisering

Nu ska de sista hushållen få bredband

De knappt 3000 hushåll och företag som inte har tillgång till bredband ska till slut få det – via 4g. PTS har byggt in ett täckningskrav för bredbandslösa i den heta 800 MHz-auktionen.

Publicerad

Det gäller den kommande auktionen av de attraktiva gamla tv-frekvenserna på 800 MHz-bandet, med mycket goda täckningsegenskaper.

PTS har nu kommit med sitt förslag till regler, och lagt in ett särskilt täckningskrav som ska hjälpa bredbandslösa.

Kravet innebär att budgivare i auktionen får behålla upp till 300 miljoner kronor av sitt bud. Men pengarna är öronmärkta för utbyggnad av mobilt bredband på minst en megabit/s till de omkring 2.800 hushåll och företag som saknar tillgång till bredband idag.

Listan över dem som saknar bredband sammanställer PTS i slutet av 2011, och i slutet av 2014 ska alla dessa ha fått täckning.

Täckningskravet gäller i en sjättedel av 800 MHz-bandet. För resten av bandet blir det en normal auktion där hela beloppet går till statskassan.

Tillstånden är teknikneutrala men i praktiken är det 4g-tekniken LTE som kommer att användas.

En annan del i förslaget är att en budgivare får ropa in max en tredjedel av bandet. PTS har därmed lyssnat på flera operatörer som fruktat att Telia skulle ta hem två tredjedelar, vilket var möjligt i ett tidigare förslag.

Den som har synpunkter på förslaget ska lämna dem till PTS senast den 5 oktober.

Täckningskrav, eller snarast en täckningstävling, användes senast i den enormt uppmärksammade utdelningen av 3g-tillstånd i december 2000, när Telia blev utan.

De som vann tillstånden förband sig då att täcka 8.860.000 fast bosatta i Sverige – drygt 99 procent av befolkningen. Utbyggnaden skulle vara klar sista december 2003, men först i december 2006 klarade operatörerna täckningskravet.

Hanteringen av 3g-tillstånden har kritiserats av många, men i slutändan verkar det ha blivit en succé.

– Det är den mest framgångsrika tilldelning av frekvenstillstånd i världen någonsin, säger Bengt Nordström, vd för konsultföretaget Northstream, med världens stora mobiloperatörer som kunder.

I övriga världen användes främst rena 3g-auktioner, vilka drog in enorma mängder pengar till statskassorna – sammanlagt omkring 100 miljarder dollar enligt Bengt Nordström. Men det blev samtidigt betungande för operatörerna.

Han konstaterar att Sverige näst efter Malta idag har högst befolkningstäckning i Europa och högst penetration av mobilt bredband i världen.

– 3g-utbyggnaden i Sverige med 10.000 till 12.000 sajter och 15.000 till 20.000 basstationer har kostat omkring 30 miljarder kronor, utan att staten lagt en enda skattekrona, säger han.

Han påpekar dessutom att 3g-näten lagt grunden för en mycket god utbyggnad av de nya 4g-näten, eftersom det mest kostsamma är de fasta installationerna med bodar, master, kyla, elförsörjning med mera.

– Mest betong vinner, säger han.