Digitalisering

Nästan alla ska få 100 megabit/s - utan statsstöd

Bredband med 100 megabit/s till 90 procent av hushållen 2020. Det är regeringens nya mätbara bredbandsmål. Men något stöd från staten blir det inte.

Publicerad

Regeringen presnterade på tisdagen sin "Bredbandsstrategi för Sverige".

Det tydligaste budskapet i det 48-sidiga dokumentet är ett mätbart mål:

"2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Redan år 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den hastigheten."

Tidigare regeringsmål har varit luddigare, och enligt regeringen behövs nu operativa och mätbara mål för att "möta nya utmaningar".

"Sådana mål stimulerar debatten och bidrar till att alla inblandade kan arbeta i samma riktning", skriver regeringen.

Något statsstöd för bredbandsutbyggnad är det dock inte tal om.

"... den stödpolitik som hittills funnits har tjänat ut", konstaterar regeringen och understryker att utvecklingen ska vara marknadsdriven.

Ansvaret ligger på "användare av IT, marknadens aktörer och den offentliga sektorn", och "statens huvudsakliga roll är att se till att marknaden fungerar effektivt och att förutsättningar för att driva verksamhet är goda i hela landet."

Regeringen pekar på fem insatsområden:

 • Fungerande konkurrens, där regeringen bland annat talar om olika regleringar och PTS roll.
 • Offentliga aktörer på marknaden, som exempelvis kommuner som nu ska infoga planering för elektronisk infrastruktur i stadsplaner.
 • Frekvensanvändning, där regeringen bland annat pratar om kommande auktioner av frekvenser, plus ett tidigare förslag att militären ska börja betala för sin spektrumanvändning.
 • Driftsäkra elektroniska kommunikationsnät, vilket enligt regeringen kräver "kontinuerliga och långsiktiga insatser i samverkan mellan privata och offentliga aktörer".
 • Bredband i hela landet, vilket borde vara den viktigaste punkten för att nå de uppsatta målen.
  Här beskriver regeringen bland annat ett stöd för anläggning av kanalisation (ledningsrör) när det grävs någonstans, ett uppdrag till PTS att sammanställa "goda exempel" på samverkan mellan privata och offentliga aktörer för utbyggnad av bredband, samt ett nytt bredbandsforum där PTS, länsstyrelser, operatörer med flera kan samverka för utbyggnad av bredband i glesbygd.
  En konkret punkt är att regeringen funderar på att se över normen för det som kallas "funktionellt tillträde till internet", vilket är den minsta hastighet som alla i Sverige har rätt till. Sedan 2003 är den satt till 20 kilobit/s.
  Flera länder har anpassat sig till modernare tider, bland annat Finland som nyligen beslutat lägga sig på nivån 1 megabit/s.

"Med utgångspunkt i bredbandsstrategin är det min övertygelse att vi tillsammans kan verka för att ge Sverige bredband i världsklass, " avslutar Infrastrukturminister Åsa Torstensson sin inledning till bredbandsstrategin.