Innovation

Massiv insats mot Haitikolera

Den kanske största vaccinationskampanjen har dragit igång för att lindra effekterna av orkanen Matthew.

Publicerad

Haiti har inlett en omfattande vaccinationskampanj för att förhindra spridningen av kolera efter orkanen Matthew. Insatsen i två distrikt på den södra delen av ön beräknas kunna nå 820 000 personer enligt Ernsly Jackson på FN-organet Unicef. Därmed skulle massvaccinationen mot kolera vara den största hittills.

Fler än 800 000 personer har insjuknat i kolera och omkring 9 000 har avlidit sedan det första utbrottet 2010. Kolerasmittan fördes till ön av en FN-styrka.

Antalet som drabbats av kolera har minskat kraftigt efter det värsta utbrottet 2010-2011, men smittan har visat sig vara svår att utrota helt. FN-organet konstater att det krävs stora och långsiktiga infrastrukturella insatser för att förbättra vattenförsörjning, avlopp och sanitet inte minst efter Matthews härjningar.