Populärteknik

Mars starka magnetfält överraskade forskarna

Insight. Foto: Nasa
Insight. Foto: Nasa

Studien på det första årets data från Nasas Mars-landare omkullkastar tidigare mätningar. Kratern där Insight tog mark har ett magnetfält som är tio gånger starkare än förväntat.

Publicerad

Precis som jorden hade Mars en gång ett magnetfält som skyddade planeten från solens skadliga strålar. Berggrund på Mars som bildades då blev svagt magnetiska, vilket har kunnat uppfångas av satelliter i omloppsbana från mer än 150 kilometers höjd.

För att verkligen förstå vad som hände med Mars magnetosfär krävs mätningar vid ytan. Nasas landare Insight tog mark i november 2018, bland annat för att utforska seismisk aktivitet på den röda planeten.

Nu har de första studierna släppts utifrån data som samlades in under det inledande året, och en av de största överraskningarna är Mars potenta magnetfält. Det rapporterar University of British Columbia (UBC).

Insight landade i en grund krater på det slättland som kallas Elysium Planitia, strax norr om Mars ekvator. Enligt en studie från UBC publicerad i Nature Geoscience är magnetfältet i landningskratern Homstead Hollow tio gånger starkare än vad man hade förväntat sig.

De flesta av dagens klippformationer på Mars är dock för nybildade för att ha magnetiserats av det uråldriga magnetfältet. Samtidigt tyder datan från landarens sensor på att magnetismen härrör från källor som ligger tämligen nära ytan.

– Vi tror att de kommer från mycket äldre bergarter som ligger från några hundra fots djup (100 fot är ca 30 meter, reds anm) till tio kilometer under markytan. Vi hade inte kunnat dra den slutsatsen utan mätdatan av magnetism och den geologiska och seismiska information som vi har fått från Insight, säger Catherine Johnson, professor vid University of British Columbia och avhandlingens huvudförfattare, i en artikel på universitetets hemsida.

Nu har forskarteamet goda förhoppningar om att kunna kartlägga vilka bergarter som är magnetiska och fastställa deras exakta ålder. De utgår från tidigare satellitmätningar och data från Insight, samt information som Nasas 2020-rover samt ESA:s rover Rosalind Franklin och även Kinas Mars-besök har genererat.

Magnetfälten på Mars fluktuerar mellan dag och natt, och vid midnatt förekommer korta pulser. De varar bara några sekunder. Forskarnas teori är att de kommer från en samverkan mellan det interplanetära magnetfältet (mellan planeterna) och solens strålning, i kombination med partiklar i den övre atmosfären som skapar en elektrisk spänning, och därmed magnetfält.

På jorden kan vi se solens utbrott i form av norrsken, under skydd av vårt magnetfält. Det är ännu inte fastställt hur Mars, utan magnetfält, påverkas av solvindarna och även detta ska utredas med hjälp av Insight.

– Eftersom våra tidigare observationer av Mars har gjorts högt upp i atmosfären eller till och med från ännu större avstånd har vi inte vetat om störningar i solvindarna även sprids till marknivå. Det här är en väldigt viktig sak att förstå inför framtida astronautuppdrag till Mars, säger Catherine Johnson.