Startup

Linkura: Smart mätare ska stoppa jobbstressen

Linkuras lilla apparat för stressmätningar. Foto: Jörgen Appelgren
Linkuras lilla apparat för stressmätningar. Foto: Jörgen Appelgren

Med en EKG-mätare och en uppsättning algoritmer vill Linkura hjälpa arbetsgivare att kartlägga stress bland de anställda. I grunden bygger företagets teknik på ett mätvärde som förkortas HRV, heart rate variability.

Publicerad

– Har du 60 i puls innebär det inte att hjärtslagen kommer med exakt en sekunds mellanrum. Det finns små skillnader mellan hjärtslagen som mäts i millisekunder, säger vd Johan Gunnarsson.

Läs mer: Hela 33-listan

Ett lågt HRV vid ett enstaka tillfälle kan bero på arbetsrelaterad stress, gårdagens träningspass eller en infektion. Därför mäter Linkura över tre dygn.

Om analysen visar att det finns en stressproblematik på arbetsplatsen väljs de personer som är i riskzonen ut för ett behandlingsprogram.

Linkura

Gör: Tjänst för att mäta och sänka stress i organisationer.

Ort: Linköping.

Startår: 2013.

Anställda: 6.

Omsättning: 2 Mkr.

Riskkapital: 7 Mkr.

Huvudägare: Grundare, affärsänglar, Linköpings universitet, Almi Invest.