Opinion

”Kunskap viktig för att undvika fuktskador”

LÄSARBREV. Jag och min familj har bott här i drygt fem år nu. Vi är oerhört nöjda, trots att denna villa byggdes som ett experimenthus och att det fortfarande testas produkter här, skriver Andreas Granbäck.

Som nöjd boende i Stockholms första passivhus är det med sorg jag läser reportaget om det så kallade lågenergihuset i södra Stockholm.

Det är helt uppenbart att ägaren till fastigheten har misslyckats med sitt projekt. Detta sker tyvärr ganska ofta och gäller såväl energieffektiv renovering som nyproduktion.

Jag skulle vilja påstå att anledningen är att byggherren har haft dålig insikt om tidsaspekten samt att resurser som borde satsas på utbildning och projektering saknats. Det är extremt viktigt för att uppnå den täthet huset behöver, samt för att få den fuktsäkerhet som krävs.

Det finns många som vill skära guld i den energieffektiva byggbranschens gyllene land, så för att vara på den säkra sidan bör man kontakta opartiska Passivhuscentrum i Alingsås för rådgivning och kunskapsinhämtning.

Jag och min familj har bott här i drygt fem år nu. Vi är oerhört nöjda, trots att denna villa byggdes som ett experimenthus och att det fortfarande testas produkter här.

Inomhusmiljön är behaglig och energiåtgången är låg. Att bygga ett passivhus eller annan typ av lågenergihus hör framtiden till.

Jag vet inte vilken slags energi jag kommer att tillföra huset i framtiden men jag vet med säkerhet att det inte kommer att behövas mycket. Inte heller vet jag vad energipriset kommer att vara.

För mig är detta de främsta anledningarna till att jag valde att bygga Stockholms första passivhus.

Andreas Granbäck

Ps. Jag skriver dagligen på twitter om @passivhus och energibesparing. Ds.