Populärteknik

Krav: Solpaneler på alla nya hus

Kravet på solenergianläggningar på alla nybyggda hustak är ett led i målsättningen om 100 procent el från förnyelsebara energikällor. Foto: All Over Press
Kravet på solenergianläggningar på alla nybyggda hustak är ett led i målsättningen om 100 procent el från förnyelsebara energikällor. Foto: All Over Press

Alla nya byggnader i San Francisco med färre än tio våningar måste förses med solenergianläggningar.

Publicerad

 I San Francisco finns sedan tidigare en bestämmelse om att 15 procent av taken på de flesta nybyggda hus ska vara förberedda för installation av solpaneler.

Nu har stadens myndigheter skärpt den bestämmelsen i en ny lag som säger att solenergianläggningar ska installeras på taken till alla nybyggda hus lägre än tio våningar från och med januari 2017, skriver San Francisco Examiner.

Husbyggarna får själva bestämma om de vill installera solfångare för vattenuppvärmning eller solceller för elenergi, alternativt en kombination av de båda.

Den nya lagen är ytterligare ett steg mot stadens målsättning att all elektricitet 2025  ska vara förnyelsebar energi.