Innovation

Komposit sänker priset på dricksvatten

Kompositrören leder värme tacke vare ett stort inslag av kopparfibrer.
Kompositrören leder värme tacke vare ett stort inslag av kopparfibrer.

Polymerrör med ett stort inslag av kopparfibrer kan ersätta dyra rör av titan i avsaltningsanläggningar.

Publicerad

Avsaltningsanläggningar för att framställa dricksvatten ur salt havsvatten är en tuff miljö för de material som används. Höga temperaturer och aggressiv miljö går hårt åt komponenterna.

Vanligtvis används rör av höglegerat stål eller titan som värms med hetvatten eller varm gas.. På dessa rör sprutas saltvattnet, som förångas. Saltavlagringarna fångas upp och vattenångan kondenseras.

Genom att ersätta de dyra rostfria metallrören med rör av kompositmaterial skulle priset kunna sänkas dramatiskt.

Forskare vid Fraunhoferinstitutet IFAM i Bremen har tagit fram kompositrör som har goda värmeledande egenskaper. De har använt kopparfibrer som utgör hälften av volymen i rörmaterialet.

Man ska nu testa rören i fältförsök för att undersöka hur mycket beläggningar som ansamlas och hur bra materialet står emot saltet i omgivningen. Forskarna arbetar med gas som värmts till 70 °C. De gör bedömningen att vid den temperaturen är risken för att beläggningar bildas liten, risken för korrosion är inte så stor och tryckskillnaden mellan insida och utsida blir inte heller så stor.

Forskarna visar kompositrören på en kompositmässa i Düsseldorf 9 - 11 oktober. De hoppas kunna intressera även företrädare för livsmedelsindustrin och läkemedelsbranschen för dessa rör.