Miljö

Kartläggning av översvämningar ska höja svenska beredskapen

Översvämmade åkrar utmed E4:an där Lagan passerar under vägen mellan Hamnade och Traryd på tisdagen. Foto: Johan Nilsson / TT
Översvämmade åkrar utmed E4:an där Lagan passerar under vägen mellan Hamnade och Traryd på tisdagen. Foto: Johan Nilsson / TT

Översvämningarna i Halland, Blekinge och Kronobergs län ska dokumenteras på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Publicerad

Uppdraget går till länsstyrelserna, som får ett halvår på sig. Syftet med kartläggningen är att bli bättre på att förebygga.

”Information om hur översvämningar påverkar samhället är ett viktigt underlag för planeringen av förebyggande åtgärder och för att kunna hålla tillräcklig beredskap”, säger Barbro Näslund-Landenmark vid MSB i ett pressmeddelande.

Enligt EU:s översvämningsdirektiv har medlemsländerna skyldighet att rapportera in information om konsekvenserna av större översvämningar.