Opinion

”Kallfarstu hindrar den kalla luften”

LÄSARBREV. På vintern har vi 12 grader i kallfarstun, den fungerar som en luftsluss, berättar Ingalill Seo.

Vi bor i ett hus som byggdes 2010 med en energiförbrukning för värme och varmvatten på 30 kwh/kvm och år, då inkluderas tre vintrar eftersom vi flyttade in i september.

Temperaturen inne ligger på ca 21 grader C.

För att snåla på värmeåtgången har vi byggt en "kallfarstu" där det på vintern är ca 12 grader. Den fungerar som en luftsluss och hindrar den kalla luften utifrån att komma direkt in i huset.

Vi har också ett kallskafferi som ventileras via ett 19 meter långt rör nedgrävt i marken. På vintern är det ca sex grader C där och luften som kommer in till köket blir på det sättet varmare än den som kommer direkt utifrån via fresh 90 ventiler.

Uppvärmningen i huset är Nibe bergvärme med FLM tillagd.

Huskonstruktionen är av trä och har 215 mm isolering samt 50 mm klimatskal, alltså totalt 265 mm. Total tjocklek för väggarna är ca 340 mm.

Vi är nöjda med vårt energisnåla hus.

Ingalill Seo, Oxelösund