Bygg

Ingenjören: Därför rasade bron i Kista

Byggraset vid Kista Galleria dödade en montör och skadade två personer svårt. Nu står en 34-årig ingenjör åtalad för grovt arbetsmiljöbrott - och riskerar fängelse.

Raset inträffade vid byggarbetsplatsen vid Kista Galleria den 15 juli 2008.

En balk med för smalt liv gav vika och betongplattor föll ned över en väg. Balken skulle ha haft en tjocklek på 25 millimeter, men måttet ändrades hos konstruktionsfirman till 7 millimeter.

En 34-årig ingenjör var ansvarig konstruktör. I fredags, under rättegångens tredje dag, berättade hon i förhör att handlingen med 7-millimetersmåttet, som sändes till balktillverkaren, var en förhandskopia.

Eftersom ritningen inte var daterad ansåg hon att balktillverkaren borde ha upptäckt att den inte var en tillverkningsritning.

- Ritningen är ofullständig i övrigt, det saknas livavstyvningar i ena änden. I produktion borde de ha reagerat på att balken såg oproportionerlig ut, sa hon.

Förhöret kretsade till stora delar kring mejlväxlingen mellan företagen innan den aktuella ritningen skickades, samt kring de två versioner av egenkontrollista som konstruktören har upprättat.

I den ena versionen är egenkontroll förbockad för den felaktiga balken, men i den andra versionen är balken inte förbockad.

Konstruktören hävdade att hon av misstag hade bockat för kontroll på fel rad, och av misstag hade sparat fel version i projektets kvalitetspärm.

- Den andra versionen har hon gjort i efterhand för att framstå i bättre dager, säger Anton Strand, ombud för den avlidne montörens änka och två barn.

Konstruktören är en av fyra personer som står åtalade för arbetsmiljöbrott efter Kistaolyckan.

De övriga är en delägare och avdelningschef på konstruktionsföretaget, en arbetsledare hos företaget som ansvarade för monteringen och en samordningsansvarig hos företaget som ledde projektet.

Endast i konstruktörens fall yrkar åklagaren på att brottet ska bedömas som grovt.

Åklagaren planerar att yrka på fängelsestraff för konstruktören och villkorlig dom och böter för de övriga.

Åklagaren har också yrkat att de tre inblandade företagen åläggs företagsböter i miljonbelopp.

De fyra åtalade förnekar brott och de tre bolagen bestrider företagsbot.

Text: Linda Nohrstedt/Byggvärlden