Säkerhet

Huawei överklagar: Svenska 5g-näten blir osäkrare utan oss

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / TT
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix / TT

Huawei kräver konkreta bevis på att bolaget skulle utgöra ett säkerhetshot mot Sverige. På torsdagskvällen lämnade den kinesiska telekomjätten in sin kompletta överklagan till kammarrätten.

Publicerad

I juni kom beskedet från förvaltningsrätten att Huawei utgör ett säkerhetshot mot Sverige om det kinesiska bolaget skulle få bygga svenska telekomnät enligt den senaste tekniken, 5g.

Bakgrunden är Post- och telestyrelsens (PTS) tidigare beslut om att stänga kinesiska bolag ute, baserat på en säkerhetsprövning av Säpo och Försvarsmakten.

Huawei aviserade tidigt att man tänkte överklaga, men ville ha tid att få motivera sig. På torsdagskvällen lämnades handlingarna in till domstolen.

Huawei: Risker räcker inte

Huawei tycker att PTS och domstolens beslut att stänga bolaget ute är för svepande. Det räcker inte att bara prata om risker:

”EU-rätten och svensk förvaltningsrätt innebär att det krävs att Post- och telestyrelsen ska kunna påvisa omständigheter som på ett konkret och detaljerat sätt styrker ett verkligt, aktuellt och tillräckligt allvarligt hot mot Sveriges säkerhet. Om detta beviskrav inte uppnås får åtgärder inte vidtas”, skriver Huaweis presschef Henrik Devell i ett mejl till TT.

Färre möjliga leverantörer, de som i praktiken blir kvar är Nokia och Ericsson, innebär dessutom tvärtemot syftet större osäkerheter, enligt Huawei.

Huawei: 5g-infrastrujktur blir mycket osäkrare utan Huawei

”Den bristande så kallade diversiteten gör att den svenska 5g-infrastrukturen blir mycket osäkrare än om Huawei tillåtits eftersom de mycket mer sannolika fallen, till exempel ett fel i en mjukvaruuppdatering eller leveransproblem för en leverantör, får mycket större inverkan om det enbart finns utrustning från två leverantörer i den svenska infrastrukturen”, skriver Henrik Devell.

Och eftersom klockan tickar, planerandet och byggandet av de svenska 5G-näten är redan i gång, efterfrågar Huawei en skyndsam prövning från kammarrätten, som till att börja med ska besluta om prövningstillstånd ska ges. I förlängningen kan frågan även hamna i EU:s domstol.

Men för sent? Nej, absolut inte, enligt bolaget.

”Vi vill att våra svenska operatörskunder ska fortsätta kunna åtnjuta priskonkurrensen på marknaden och ha valmöjligheter, något som nu riskerar att sättas helt ur spel”, skriver Devell.

Bakgrund: Tvisten mellan Huawei och PTS

Den 20 oktober 2020 meddelade Post- och telestyrelsen (PTS) att operatörer som ska delta i den svenska 5G-utbyggnaden inte får använda utrustning från kinesiska Huawei och ZTE.

”Nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden får inte genomföras med produkter från Huawei och ZTE”, skrev myndigheten i sitt pressmeddelande om beslutet.

Befintlig utrustning från Huawei och ZTE i gamla nät ska också, enligt PTS, tas bort.

Beslutet kom efter en säkerhetsprövning, gjord i samarbete med Försvarsmakten och Säpo, inför den kommande auktionen av svenska 5g-frekvenser.

Enligt Säpo bedriver Kina omfattande cyberspionage och alla kinesiska företag måste rapportera till kinesiska myndigheter.

Huawei nekar till att medverka till spionage och har överklagat beslutet från PTS. Efter rättslig förhandling under våren gick Förvaltningsrätten i Stockholm slutligen på PTS linje, ett beslut som Huawei alltså överklagar till kammarrätten.

Länder som Australien, Storbritannien och USA har satt stopp för utrustning från Huawei i 5g-näten med hänvisning till att tekniken skulle kunna användas av kinesiska staten för spionage.