Populärteknik

Hon renar vatten med grafen

Baoxia Mis vattenfilterav grafen renar vatten mer effektivt än dagens metoder. Foto: Berkeley/Kristine Wong
Baoxia Mis vattenfilterav grafen renar vatten mer effektivt än dagens metoder. Foto: Berkeley/Kristine Wong

Med en ny metod kan grafen användas för att rena nedsmutsat vatten.

Publicerad

Baoxia Mi som är doktorand vid University of California, Berkeley har fått patent på en ny vattenreningsmetod, skriver universitetet.

Det som används är ett filter av grafenoxid som normalt är vattenlösligt. Men Baoxia Mi binder en kemikalie till grafenoxiden som limmar ihop de tunna folieskikten som bygger upp filtret vilket gör det vattentåligt.

Enligt universitetet har det nya filtret en bättre förmåga än dagens metoder när det gäller att avlägsna läkemedelsrester, smittämnen och hormonstörande ämnen. Dessutom är det mer energisnålt.

Metoden kan användas för att rena såväl "rent" vatten som avloppsvatten. Baoxia Mi säger att hennes filter även bör kunna användas för avsaltning.

Flera företag har visat sitt intresse för den nya reningstekniken men innan en kommersialisering kan bli aktuell måste metoden testas i större skala än vad som gjorts i laboratoriet.

Förhoppningen är att tekniken även ska kunna användas i mindre skala där ett filter kan kopplas direkt till en vattenkran i hemmet.