Populärteknik

Här blir vatten bensin

I en testanläggning framställs 600 liter flytande kolväten per dag från vatten och 3,2 ton koldioxid. Foto: Synfire
I en testanläggning framställs 600 liter flytande kolväten per dag från vatten och 3,2 ton koldioxid. Foto: Synfire
Koldioxiden som används i processen kan hämtas från atmosfären eller biogasanläggningar. Foto: Sunfire
Koldioxiden som används i processen kan hämtas från atmosfären eller biogasanläggningar. Foto: Sunfire

I en ny metod används el från sol- och vindkraftverk för att omvandla vatten och koldioxid till syntetiskt bränsle.

Publicerad

Det tyska företaget Sunfire har utvecklat en som de själva hävdar vara en unik metod för att med hjälp av elektricitet framställa syntetiskt bränsle som bensin och diesel ur vatten och koldioxid.

I processen som kallas Power-to-Liquid framställs i första steget vattenånga med hjälp av elkraft från vind- och solanläggningar. Den delas med hjälp av elektrolys upp i sina beståndsdelar syrgas och vätgas där vätet används för att reducera koldioxid till koloxid. I det sista steget syntetetiseras sedan vätgas och koloxid till flytande kolväten i Ficher-Tropsch-processen som utvecklades redan på 1920-talet.

I den demonstrationsanläggning som Sunfire nu presenterat kan 3,2 ton ton koldioxid återvinnas per dag vilket ger omkring 600 liter bränsle. Den anläggningen har en verkningsgrad på 50 procent vilket ska kunna ökas till 70 procent i en anläggning för industriell framställning som beräknas kunna byggas 2016.

I ett pressmeddelande anges priset för anläggningen inklusive utvecklingskostnader till ett "sjusiffrigt belopp". Tyvärr sägs inte vilken valuta som avses.