Digitalisering

Han kan bli statens nya molnboss

Efter it-säkerhetsskandalen på Transportstyrelsen har Försäkringskassan erbjudit sig att ta över driften åt andra myndigheter. Stefan Olowsson är it-direktör med totalt över 1 000 anställda inom produktion och utveckling. Foto: Christian Rhen
Efter it-säkerhetsskandalen på Transportstyrelsen har Försäkringskassan erbjudit sig att ta över driften åt andra myndigheter. Stefan Olowsson är it-direktör med totalt över 1 000 anställda inom produktion och utveckling. Foto: Christian Rhen

It-skandalen på Transportstyrelsen kommer att få följdverkningar. En är att en större del av myndigheternas it-drift kan stanna i statens egen hage – i Försäkringskassans moln.

Publicerad Uppdaterad

Skandal, säkerhetshaveri och misstroendevotum är bara några av de ord som har flugit genom luften efter avslöjandet att Transportstyrelsen medvetet bröt mot lagen när de skulle outsourca sin it-drift. Affären har fått konsekvenser. Inte minst på det politiska planet, men kommer att få det även när det gäller synen på hur it-system inom staten ska hanteras.

En direkt konsekvens är att regeringen har gett i uppdrag åt Försäkringskassan att utreda om de kan erbjuda och stödja en säker och samordnad it-drift inom statsförvaltningen. Men även hur it-säkerheten långsiktigt ska kunna höjas hos svenska myndigheter.

– Tankar om att skapa ett ”Government cloud” har funnits under flera år, men naturligtvis har händelserna på Transportstyrelsen påskyndat det arbetet, säger Stefan Olowsson, it-direktör på Försäkringskassan.

Han menar att det finns en enda poäng med att behålla it-driften inom staten jämfört med att lägga ut den på privata företag. Det är behovet av att säkra känsligt material.

– Men jag hoppas och tror att en ökad samordning av de flera hundra driftmiljöerna vi har inom staten kommer att sänka kostnaden.

Läs mer om it-skandalen här!

Han menar att staten trots det kan behöva outsourca delar av verksamheten. För att kunna göra det måste man först bedöma vad staten bör drifta själv och vad som kan läggas ut på andra.

Enligt Stefan Olowsson är det ganska enkelt att förklara vad som hände hos Transportstyrelsen. Det ena är att kompetensen att upphandla så komplexa system saknades.

– Det andra är att it-säkerhet inte var någon stor fråga när upphandlingen påbörjades. Problemet med bristande säkerhetstänkande var heller inte något unikt för Transportstyrelsen. Samma attityd fanns under den här tiden hos andra statliga myndigheter och hos privata företag. Även hos oss.

I dag är det annorlunda, menar han. För några år sedan var ingen i personalen hos Försäkringskassan säkerhetsklassade, nu är alla det.

Regeringens uppdrag innebär att Försäkringskassan har tre år på sig att fundera på vilka tjänster de kan leverera till andra myndigheter. Inledningsvis kommer det mest att handla om lagring och backup.

– I förlängningen måste vi utveckla mer komplexa tjänster. Framför allt måste vi skapa en grundläggande statlig digitaliseringsplattform. När den finns på plats finns en bas som vi senare kan bygga vidare på.

Läs mer:

Att det är just Försäkringskassan som har fått uppdraget beror både på att myndigheten har stor vana att hantera känsligt material och inte har några stora problem att rekrytera kompetent personal.

– Vi har en stor del av vår verksamhet utanför storstäderna. Det gör att vi har en stabil personalstyrka. Vår driftcentral ligger i Sundsvall och där har vi en personalomsättning på fyra procent per år vilket är mycket lågt i branschen.

Utmaningarna med att ta över driftsansvar från andra myndigheter har mycket lite med teknik att göra, menar Stefan Olowsson. Snarare är det människor som ställer till med bekymmer, inte minst känner många av dem som arbetar på mindre myndigheter en oro när de ska kliva in under ett större paraply.

– Även för Försäkringskassan kan det bli ett problem. Vi är vana att hantera vårt eget system, men nu ska vi börja hantera kunder som kan ställa krav på oss. Det är en stor omställning.

Drift och utveckling för 1,6 miljarder

Försäkringskassan är störst inom statens hägn när det gäller datadrift. Total arbetar 400 personer inom produktionen. Dessutom har myndigheten 600 anställda på utvecklingsavdelningen och normalt 200 konsulter engagerade i verksamheten. Nästan all it-personal arbetar utanför de stora städerna.

I dag lagrar myndigheten 3,5 petabit data. En petabit = 1015 bitar = 1 000 000 000 000 000 bitar. Allt samlat på flera tusentals servrar.

Myndighetens totala kostnad för it, både drift och utveckling, är omkring 1,6 miljarder kronor per år.

Redan i dag ansvarar Försäkringskassan för Pensionsmyndighetens it-drift.