Bygg

Halvtid i miljardbygget av nya jättehamnen

Stödelementen tillverkades på land och lyftes sedan på plats i vattnet av flytkranen Maja. Foto: Stockholms Hamnar
Stödelementen tillverkades på land och lyftes sedan på plats i vattnet av flytkranen Maja. Foto: Stockholms Hamnar
Norvik Hamn kommer att ta cirka 44 hektar i anspråk och ligga granne med raffinaderiet Nynas. Foto: Stockholms Hamnar
Norvik Hamn kommer att ta cirka 44 hektar i anspråk och ligga granne med raffinaderiet Nynas. Foto: Stockholms Hamnar
Stödelementen ser ut ungefär som gigantiska tidskriftsmappar. Foto: Stockholms Hamnar
Stödelementen ser ut ungefär som gigantiska tidskriftsmappar. Foto: Stockholms Hamnar
Flytkranen Maja styrdes med hjälp av vinschar förankrade i havsbottnen. Foto: Stockholms Hamnar
Flytkranen Maja styrdes med hjälp av vinschar förankrade i havsbottnen. Foto: Stockholms Hamnar
Här syns stödelementen både på land och i vattnet. När elementen väl har placerats i vattnet fylls utrymmet innanför med stenkross. Foto: Stockholms Hamnar
Här syns stödelementen både på land och i vattnet. När elementen väl har placerats i vattnet fylls utrymmet innanför med stenkross. Foto: Stockholms Hamnar
Här har utrymmet innanför stödelementen börjat fyllas med stenkross. Foto: Stockholms Hamnar
Här har utrymmet innanför stödelementen börjat fyllas med stenkross. Foto: Stockholms Hamnar
Magnus Sjöberg. Foto: Stockholms Hamnar
Magnus Sjöberg. Foto: Stockholms Hamnar

Tolv meter höga betongelement har sänkts ned i vattnet med millimeterprecision. Bygget av godshamnen på Norvikudden, norr om Nynäshamn, har nått halvtid.

Publicerad

Den nya jättehamnen Norvik Hamn ska med sitt största vattendjup på 16,5 meter kunna ta emot Östersjöns största fartyg. Men bygget är kontroversiellt och tillståndet överklagades hela vägen till Högsta domstolen.

2016 satte projektet till slut igång och nu har man kommit halvvägs. Stora betongelement, 12,5 meter höga, har tillverkats med hjälp av glidformsgjutning på land. Det är en metod där gjutningen sker i ett enda svep, genom att gjutformen successivt flyttas uppåt i takt med att betongen härdar. I Norvik Hamn tog sex element fem dagar att gjuta.

Under mars och april har elementen sedan sänkts ned i vattnet, där de bildar kajkantens stödmur. Sänkningen, som kräver millimeterprecision, gjordes av den finska entreprenören Terramare med hjälp av flytkranen Maja.

– Det gick alldeles utmärkt, berättar Stockholms Hamnars projektchef Magnus Sjöberg.

När elementen väl har placerats på havsbottnen fylls området innanför med stenkross och beläggs sedan med asfalt. På så sätt bildas kajen som ska ta emot containrar och fordon med rullande gods.

Drönare mäter massor

Metoden används på de 300 meter där berg saknas för kajbygget och utfyllnad behöver göras. På de övriga cirka 800 meterna ska kajen byggas som påldäck. Stålpålar borras ner i berget och fylls med betong och förbinds av en balk i toppen, sedan placeras ett betongdäck ovanpå.

I byggprojektet används drönare för att göra mätningar och kontroller av olika massor, både sådant som ska sprängas bort och högar av stenkross som har sprängts bort.

– Vi kan koppla ihop resultatet av mätningarna med vår tredimensionella ritningsmodell, det är vi kanske lite innovativa på. På så sätt kan vi se om det vi har gjort stämmer och få ett underlag för planering. Det är ett verktyg vi är rätt nöjda med, säger Magnus Sjöberg.

"Rester av yxtillverkning"

I sommar ska arbetet med sprängningar ta en paus när arkeologer ska undersöka den stenåldersboplats som har legat på platsen för den nya järnvägen.

– Förundersökningen visade väldigt många fornlämningar, framför allt keramik och rester av yxtillverkning, berättar Magnus Sjöberg.

Därefter återstår att dra den nya järnvägslinjen från hamnen till Nynäsbanan, att färdigställa kajen, att uppföra fem hamnbyggnader och färdigställa all infrastruktur på hamnplanet som krävs för en fungerande hamn, till exempel ledningar för färsk- och avloppsvatten samt elektricitet.

Den 1 maj 2020 är planen att det första fartyget ska kunna tas emot i hamnen.

– Just nu ser det ut som att vi kommer att klara av det, säger Magnus Sjöberg.

Se filmen från Stockholms hamnar/MBP

Stockholm Norvik Hamn

Byggherre: Stockholms Hamnar.

Kostnad: 3,7 miljarder kronor.

Byggtid: Fyra år.

Exploaterad yta: 44 hektar.

Antal kajplatser: Sju.

Vattendjup: Som mest 16,5 meter.

Godskapacitet: Cirka 500 000 containrar och 200 000 fordon med rullande gods per år.

Järnväg: Fyra kilometer.