Övriga nyheter

Grafenprogram öppnar för nya deltagare

Britta Andres, doktorand vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN, tillverkar grafen som ska användas för att framställa elektroder till superkondensatorer. Foto: Tina Stafrén/Mittuniversitetet
Britta Andres, doktorand vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN, tillverkar grafen som ska användas för att framställa elektroder till superkondensatorer. Foto: Tina Stafrén/Mittuniversitetet

En ny ansökningsperiod har börjat. Nu är det upp till svenska företag som vill vässa sina produkter med supermaterialet grafen att söka pengar hos Vinnova.

Publicerad

Sedan starten år 2014 har dryga 20-talet svenska företag sökt och fått pengar i det nationella innovationsprogrammet för grafen, SIO Grafen. Programmet pågår till och med 2017.

– Målsättning att minst tio små- och medelstora företag ska investera i grafen har redan uppfyllts, konstaterar Helena Theander på Chalmers industriteknik och ledare för SIO Grafen.

Slutmålet är tre svenska grafenprodukter på marknaden om två år.

– Vi måste spänna bågen högt. Men det är inte omöjligt, det visar inte minst antalet sportprodukter som kommit ut på marknaden.

Vid den workshop med ett 60-tal deltagare som nyligen hölls i Linköping redovisade företag som var först ut på banan sina resultat så här långt. Dit hör SP Food and Bioscience som, tillsammans med Stora Enso och Chalmers, forskar för att få fram en miljövänlig förpackning där grafen ersätter aluminium som barriär mot syre och vatten.

– Alla är öppna och vill jobba tillsammans. Det här är ett nytt område där man måste jobba branschöverskridande. Då kan man inte sitta på sin kammare, säger Helena Theander.

Finns det något svenskt företag som redan har fått ut någon produkt?

– Graphensic i Linköping, som säljer grafen på kiselkarbid, har lanserat en grafenbaserad utrustning för att mäta resistans.

Vilket har varit den största utmaningen med programmet hittills?

– Det är många som inte kan köpa den grafen de behöver och därför har börjat tillverka den själva. Men det ska de inte behöva göra.

För att lösa problemet har Grafencentrum vid Chalmers startat en tjänst på webben (graphene-help@chalmers.se) där företag kan få hjälp att hitta rätt typ av grafen för en viss tillämpning och var den kan köpas.

Läs mer:

Nya prylar med grafen

Tennisracket och slalomskidor från Head.

Fiskespön från G-rods.

Hockeyklubba från Sherwood.

Cykelhjul och däck från Vittoria.