Innovation

Googles ai förutser när patienter dör

Foto: AP Photo/Eric Risberg/TT & Tomas Oneborg / SvD / TT
Foto: AP Photo/Eric Risberg/TT & Tomas Oneborg / SvD / TT

En ny studie visar hur en artificiell intelligens som får ta del av patientinformation kan förutspå hur länge sjukhuspatienter behöver vara inlagda. Den kan också förutspå när en patient kommer att dö.

Publicerad

Studien genomfördes på två sjukhus i USA av ett forskarteam lett av Alvin Rajkomar och Eyal Oren från Google, i Mountain View, Kalifornien, USA, skriver teknikmagasinet Futurism. Genom att mata in stora mängder data om 216.221 vuxna patienters hälsa så strukturerade ai:n upp en tidslinje för patienten och kunde korrekt förutse dödsrisken och tidsmängden en patient beräknades vara inlagd.

Forskare och läkare hoppas nu kunna använda denna information som ett hjälpmedel för att kunna prioritera patienters hälsa och justera individuella vårdplaner för undvika svåra hälsosituationer innan de händer.

Dock har kritiska röster uttryckt en oro inför utvecklingen att använda sig av ai inom sjukvården. De menar att det krävs stora säkerhetsåtgärder för att garantera en patients personliga integritet och att utvecklingen riskerar att ge privata företag som Google en obalanserad makt på sjukvårdsmarknaden.