Tekniknyheter

Framtiden ljus för säkerhetsexperter

Molntjänster och ökningen av attacker mot företag och myndigheter kräver allt fler säkerhetsexperter. Foto: Alamy
Molntjänster och ökningen av attacker mot företag och myndigheter kräver allt fler säkerhetsexperter. Foto: Alamy

Under många år framöver kommer det råda stor brist på IT-tekniker med säkerhetskompetens.

Publicerad

82 procent av de beslutsfattare i sju länder som tillfrågats i en studie från Intel Security säger att det är svårt att rekrytera säkerhetspersonal. 71 procent anser att det varit en bidragande orsak till att deras verksamhet lidit direkt skada till följd av cyberattacker.

Rapporten som Intel presenterat tillsammans med Center for Strategic and International Studies, CSIS, bygger på intervjuer med 771 IT-beslutsfattare i sju länder där bara 23 procent anser att dagens utbildningar förbereder studenterna på ett tillfredställande sätt.

- Det positiva för dem som studerar idag är förstås att IT-säkerhet är ett område som kommer att ha ett enormt behov av ny och rätt utbildad arbetskraft under de kommande åren, säger Intel Securitys säkerhetsexpert Christoffer Callender i ett pressmeddelande.

I USA fattades över 200 000 säkerhetstekniker under 2015 och inga tecken syns enligt rapporten på att underskottet kommer att försvinna under de närmaste åren. Enligt beräkningar kommer upp till 15 procent av IT-säkerhetsjobben inte att kunna tillsättas omkring 2020.

En anledning till bristen på experter är de nya säkerhetskraven som är en följd av den snabba tillväxten av molnteknik, mobilitet, Internet of Things och ökningen av sofistikerade attacker riktade mot offentlig och privat verksamhet.