Digitalisering

Fortsatt datalagring – utan EU-dom

Foto: TT
Foto: TT

Svenska teleoperatörer måste fortsätta lagra sina kunders privata trafikuppgifter – trots att EU-domstolen ännu inte har sagt sitt i frågan.

Publicerad

Det beslutade kammarrätten i tisdags, när man avslog en begäran om inhibition från Tele2 – att kravet på datalagring inte ska gälla tills frågan är avgjord.

– Vi tycker att det är allvarligt att det svenska datalagringssystemet tillåts fortsätta under den tid som rättsprocessen pågår. Det är ett allvarligt intrång i den personliga integriteten, säger Stefan Backman, chefsjurist på Tele2.

Kammarätten i Stockholm begärde i slutet av april ett förhandsavgörande från EU-domstolen, om huruvida domstolen anser att det svenska kravet på omfattande lagring av trafikuppgifter strider mot EU-rätten.

I april förra året ogiltigförklarade EU-domstolen det direktiv ur vilket den svenska lagstiftningen är sprungen. En svensk utredning kom ändå fram till att det svenska regelverket ska finnas kvar.

– Det är en ensam utredare som har nått den slutsatsen. Vi kan konstatera att han stod ganska själv i sin bedömning. Flera andra medlemsstater i EU har prövat frågan rättsligt och kommit fram till rakt motsatt slutsats, säger Stefan Backman.

Gilla Ny Teknik på Facebook