Populärteknik

FN rustar för rymdhot

Förenta Nationerna väntas lägga fram en plan för hur världens länder ska avvärja hot från hotande rymdföremål.

Publicerad

FNs generalförsamling väntas godkänna en plan för hur alla världens länder ska hjälpas åt att upptäcka hotande rymdföremål och fatta beslut om hur jorden kan skyddas från nedslag.

Genom FN-kommittén Copuos (Committee on Peaceful Uses of Outer Space) ska det i framtiden bli möjligt att samla information om hot från rymden, och sedan hitta ett sätt att antingen spränga rymdföremålen, eller få dem att ändra bana.

I planen ingår att upprätta ett asteroidvarningssystem kallat Iawn, som ska länka samman observatorier och radarstationer runt klotet för att hålla kolla på rymdföremål som närmar sig och kan utgöra ett hot mot jorden.