Digitalisering

FBI kan få rätt att hacka sig in i tusentals datorer

Foto: Alamy
Foto: Alamy

I USA växer oron inför att FBI:s kan få ökade befogenheter att hacka sig in i datorer som kapats runt om i världen.

Publicerad

I den amerikanska kongressen pratas det nu om ändringar i reglerna om tvångsmedel. Dessa kan ge den federala polisen, FBI, långtgående befogenheter att hacka sig in i datorer - och har redan godkänts av USA:s Högsta domstol.

Om de inte stoppas får FBI rätt att i hemlighet använda skadlig kod för att hacka sig in i tusentals eller hundratusentals datorer som kan tillhöra oskyldiga tredjeparts-personer, och till och med brottsoffer, enligt debattörer i tidskriften Wired.

De är bland annat oroliga för att innehållet i datorer kan komma till skada.

Läs mer:

Ändringarna sker i paragrafen "Rule 41", som styr när och hur polisen i USA får utföra en husrannsakan.

De innebär att:

  • En domare kan besluta om att FBI får utföra husrannsakan i datorer när teknik/program/servrar döljer datorns geografiska position. Alltså när det inte kan fastställas var datorn finns.Exempelvis då anonymitetstjänsten Tor används.
  • Eller om datorerna ingår i "botnets". Det vill säga datornätverk där datorer eller mobiler har kapats och kontrolleras av kriminella.

Om en domare ger tillstånd får FBI rätt att söka i, beslagta och kopiera innehåll i sådana datorer och mobiler.

Att oskyldiga personer kan drabbas befarar även EFF, Electronic Frontier Foundation, som försvarar civila rättigheter i digitala sammanhang.

USA:s justitiedepartement försvarar de ändrade tvångsmedelsreglerna med att FBI behöver mer stöd att utreda brott som sker med hjälp av botnets.

Botnets skapas genom att kriminella eller hackare infekterar datorer med virus eller trojaner - och gör dessa till zombies som lyder under en central nod.

Ägare till datorerna är samtidigt för det mesta omedvetna om att deras datorer utnyttjas.

Kritikerna uppmanar nu politikerna i kongressen att anta lagförslaget "the Stopping Mass Hacking Act (SMH Act)”, som skulle blockera Högsta domstolens beslut.

Om så inte sker börjar de nya amerikanska reglerna gälla den 1 december.