Farliga ämnen i kläder

2016-02-16 15:00  

Kemikalieinspektionen har hittat hälsofarliga ämnen i några fritidskläder och en träningshandske.

I projektet testades 106 skor samt 86 fritidsplagg och accessoarer. Produkterna kom från 49 olika företag. Sex av varorna innehöll mer än 0,1 procent hälsofarliga ftalater, som fungerar som mjukgörare. Fem produkter hade ftalaten DEHP och en hade DIBP.

Ämnena finns på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen, vilket innebär att företag är skyldiga att informera yrkesmässiga mottagare om en vara innehåller högre halter än 0,1 procent.

Två av företagen i undersökningen hade sålt plagg med DEHP till yrkesmässiga mottagare utan att ge information och har därför anmälts till miljöåklagare.

De övriga fyra varorna hade sålts direkt till konsumenter och omfattas därför inte av skyldigheten att direkt lämna information.

– Det är bara om en konsument kommer och frågar som butiken behöver berätta om innehållet och då har butiken 45 dagar på sig att svara, säger Amanda Rosen, inspektör på Kemikalieinspektionen.

För dessa fyra produkter ledde Kemikalieinspektionens undersökning inte till någon åtgärd.

– Det kan uppfattas som lite märkligt att konsumenter inte också ska få informationen om innehållet automatiskt. Men tanken med lagstiftningen är att informationen ska följa med i leverantörskedjan så att återförsäljarna får en möjlighet att välja om de ska sälja varan eller inte, säger Amanda Rosen.

I en träningshandske hittade Kemikalieinspektionen kortkedjiga klorparaffiner, som är förbjudna inom EU eftersom de är skadliga för vattenlevande organismer och mycket långlivade i naturen. Handsken innehöll också azofärgämnen över gränsvärdet i EU:s Reach-förordning samt ftalaten DEHP i en halt över 0,1 procent.

Efter att ha fått information om analysresultatet har företaget slutat sälja handsken. Kemikalieinspektionen kommer att anmäla företaget till miljöåklagare.

Myndighetens tips till konsumenter

Tvätta nya kläder och lakan innan de används för första gången.

Handla miljömärkt för att skydda miljön.

Fråga i butiken vad varan innehåller så att du kan göra ett medvetet val.

Läs Kemikalieinspektionens rapport: www.kemi.se – sök på ”kemi och läder”

Linda Nohrstedt

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Ny Teknik.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Ny Teknik eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Debatt

Läs mer