Övriga nyheter

Färjans spill blir billig el

Viking Line är första kunden för Climeons vd Thomas Öström. Foto: Jörgen Appelgren
Viking Line är första kunden för Climeons vd Thomas Öström. Foto: Jörgen Appelgren
Kari Granberg. Foto: Viking line
Kari Granberg. Foto: Viking line

Climeon sänker priset på el som genereras ur spillvärme. Viking Line och SSAB är de första användarna av den svenska innovationen.

Publicerad

Kryssningsfärjan Viking Grace förbrukar 17 000 ton flytande naturgas om året. Runt hälften blir spillvärme. För att minska svinnet letade Viking Line länge efter en teknik som utvinner el ur varmvatten. Men ingen produkt klarade rederiets krav att investeringen ska vara återbetald på cirka två år. Verkningsgraden var för låg, priset för högt.

Men för två år sedan hittade Kari Granberg, projektchef för nybyggnad och teknisk utveckling på rederiet, en innovation från utvecklingsföretaget Climeon på KTH:s hemsida. I maj installeras företagets system på Viking Grace. Kari Granberg beskriver tekniken som otroligt intressant.

– Jämfört med existerande teknik är verkningsgraden dubbelt så hög, samtidigt som systemet är billigare, mindre och lättare.

Anläggningen ska alstra minst 700 000 kWh el per år ur motorernas kylvatten och avgaser. Därmed sänker fartyget sin bränsleförbrukning med 1,2 procent. Det är en liten andel, men motsvarar ändå en ansenlig mängd bränsle: 200 ton per år.

Climeons patenterade teknik har likheter med så kallade ORC-system, ORC står för Organic Rankine Cycle. En bärarvätska cirkulerar i ett slutet system där spillvärme får vätskan att förgasas. Gasen driver en turbin, som i sin tur driver en generator som producerar el.

Det unika är att Climeons bärarvätska håller lägre tryck jämfört med traditionella system som kan kräva 20–40 bar. Prototypen på KTH:s labb har ett tryck på drygt 2 bar på ena sidan om turbinen. Den andra sidan har ett vakuumtryck, och en hemlig tekniklösning bevarar undertrycket även om systemet skulle ta in lite luft.

– Det låga trycket gör att vi kan bygga vårt system med en fjärdedel av materialet som krävs i traditionella ORC-system, säger Thomas Öström, vd och grundare på Climeon.

Mindre material betyder lägre kostnad. Det låga trycket gör det även möjligt att använda mer effektiva bärarvätskor och turbiner. Det bidrar till att företaget lyckats skruva upp verkningsgraden till mer än 10 procent, när energikällan är 90-gradigt vatten.

Kari Granberg berättar att om installationen på Viking Grace faller väl ut så kan flera av rederiets färjor förses med två-tre system vardera.

Samtidigt siktar Climeon på fler användningsområden. I februari tas en anläggning i drift hos SSAB i Borlänge där el ska utvinnas ur spillvärme från tunnplåtstillverkning.

– Det finns enorma mängder spillvärme på fartyg och i industrin. Om vi lyckas med våra första installationer kan det här bli riktigt stort, säger Thomas Öström.

Han var tidigare programchef på laserritarföretaget Micronic, ett ”kanonjobb”, tyckte han själv. Men efter en tjänsteresa till Peking sa han upp sig; stadens svåra luftföroreningar fick honom att vilja satsa på grön energi i stället.

– Folk trodde först att jag blivit galen. Men jag kände att jag måste göra något för miljön.

Climeon

Gör: Alstrar el ur spillvärme.

Ort: Stockholm.

Anställda: 13.

Grundat: 2011.