Säkerhet

Facebook-anställda tjuvlyssnade på användarnas samtal

Facebook avslöjas ha anlitat hundratals tjänstmän för att transkribera ljudsamtal. Foto: Pixabay
Facebook avslöjas ha anlitat hundratals tjänstmän för att transkribera ljudsamtal. Foto: Pixabay

Ett hundratal tjänstemän anlitades för att lyssna på och transkribera Facebook-användares samtal, avslöjar Bloomberg News. Syftet var att undersöka om Facebooks ai tolkade innehållet korrekt.

Publicerad

Apple, Amazon, Google och Facebook har alla tagit hjälp av underleverantörer för att granska sina användares samtal, med målet att förbättra sin ai.

I ett nytt avslöjande berättar Bloomberg News att ett hundratal tjänstemän har fått betalt för att transkribera Facebook-användares ljudsamtal.

De kontrakterade tjänstemännen har inte fått veta varifrån ljudet de skulle transkribera kommit ifrån, var det var inspelat eller vad syftet med transkriberingen var. Men enligt Bloomberg News källor har tjänstemännen tagit del av Facebook-användares konversationer, ibland av känslig art.

Facebook har bekräftat att användares ljudsamtal har transkriberats av människor. Det har då endast skett bland användare som har tillåtit detta i Facebooks Messenger-app. Sedan över en vecka tillbaka ska detta dock inte längre förekomma.

Apple och Google har också meddelat att de inte längre låter människor lyssna på användares samtal. Amazon vill i stället göra det möjligt för användarna att välja bort mänsklig granskning.