Samhälle

Experter ifrågasätter nyttan av tredje vaccindos

Meningarna om en tredje vaccindos går isär. Foto: Matilde Campodonico/TT
Meningarna om en tredje vaccindos går isär. Foto: Matilde Campodonico/TT

Första, andra... tredje? Oroande uppgifter från Israel tyder på att skyddseffekten av två vaccindoser går ner redan efter sex månader. Vissa politiker ropar efter en tredje dos, men experterna är inte alls lika övertygade.

Publicerad

Personer som vaccinerades mot covid-19 tidigt i våras löper en signifikant högre risk att bli smittade igen, jämfört med personer som vaccinerades senare. Det konstaterar israeliska forskare i en ännu inte vetenskapligt granskad studie.

Resultatet sätter ljuset på behovet av en tredje vaccindos, en dos som hälso- och sjukvårdsregionrådet i Stockholm, Anna Starbrink (L), kräver. "Vaccinera stockholmarna med en tredje dos nu", skrev hon nyligen i Svenska Dagbladet.

Folkhälsomyndigheten har hittills sagt att det saknas data för att säkert svara på när och vilka som kan komma att behöva en sådan dos, även om myndigheten öppnat för möjligheten att vaccinera de mest sårbara redan i höst.

Nivåerna avgör

Problemet, säger Marcus Buggert, vaccinforskare och lektor vid Karolinska institutet, är deltavarianten. Det vill säga den virusvariant som nu dominerar i Sverige.

– Den har ändrat förutsättningarna, eftersom antikropparna är generellt sett sämre på att blockera denna variant, jämfört med de tidigare. De känner inte igen den här varianten lika bra, så om du har låga antikroppsnivåer finns risken att du blir infekterad, säger han.

Därför, säger han, finns det mycket som talar för en tredje dos redan i höst.

– Framför allt till den ganska stora grupp människor vars immunsystem är nedtryckt, exempelvis vissa cancerpatienter eller personer som genomgått en organtransplantation. Där finns det absolut fog för en tredje dos. Därutöver kan man även tänka sig de som fick vaccinet allra först, det vill säga de äldsta, säger Buggert.

Målet, säger han, är att få upp antikroppsnivåerna hos dessa personer och på så sätt förbättra skyddet mot deltavarianten.

"Saknas evidens"

Joakim Dillner, professor i infektionsepidemiologi vid Karolinska institutet, är däremot inte alls lika övertygad om nyttan av en tredje dos. Om två doser inte hjälper mot deltavarainten, varför skulle en tredje göra det, frågar han sig retoriskt.

– Det har ropats efter en tredje dos, men det är inte alls säkert att en sådan skulle hjälpa. Det saknas evidens för det. Att massvaccinera är oerhört kostsamt och det förbrukar doser från länder som behöver de bättre.

Men personer som har nedsatt immunförsvar då, till exempel?

– Där kan det finnas ett behov, men den möjligheten finns redan i dag, att deras läkare skriver ut en tredje dos. En massvaccinering är något helt annat, och en sådan tror jag inte på.

Anna Starbrink i Stockholm vill massvaccinera.

– Då citerar jag WHO:s generaldirektör att det saknas evidens för att en tredje dos har effekt.

Joakim Dillner ställer sig också tveksam till den israeliska studien.

– Jag undrar om de har kontrollerat för intervallet mellan de båda doserna i studien, för det var mycket kortare när man började vaccinera i Israel, och i dag vet man att ett kort intervall leder till ett något sämre skydd, jämfört med ett längre intervall.