Säkerhet

Europadomstolen godkänner FRA-lagen

Foto: TT / Tomas Oneborg
Foto: TT / Tomas Oneborg

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har efter lång prövning godkänt den svenska så kallade FRA-lagen.

Publicerad

Stiftelsen Centrum för rättvisa anmälde lagen 2008 men sedan dess har den reviderats och nu anser domstolen att den tillräckligt skyddar individens rättigheter, men tycker också att lagstiftningen kan förbättras.

Domstolen pekar på ett legitimt intresse av att bedriva underrättelseverksamhet.

Men den anser också att det finns oklarheter kring den enskildes skydd när information lämnas till andra stater eller organisationer, skriver Centrum för rättvisa – som också pekar på invändningar om svårigheter för människor att verkligen få klarhet i om deras kommunikation har övervakats av Försvarets radioanstalt (FRA).

Centrum för rättvisa "förutsätter" att regeringen tar till sig domstolens synpunkter och förbättrar skyddet av den personliga integriteten.