Innovation

DNA-teknik kan visa orsak till djurdöd

Pierre De Wit. Foto: Nathaniel Buck
Pierre De Wit. Foto: Nathaniel Buck
Vid Kaliforniens kust inträffade massdöd av snäckorna Havsöron. Med den nya metoden identifierades ett alggift, som aldrig tidigare hade hittats i området, som orsaken. Foto: Nathaniel Buck
Vid Kaliforniens kust inträffade massdöd av snäckorna Havsöron. Med den nya metoden identifierades ett alggift, som aldrig tidigare hade hittats i området, som orsaken. Foto: Nathaniel Buck

Massdödshändelser i naturen, när stora mängder djur dör samtidigt, blir allt vanligare. En ny metod använder DNA-teknik för att snabbare hitta orsaken till dödsfallen.

Publicerad

Ofta är det mänskliga faktorer som orsakar massdöd bland djur. Det kan till exempel handla om giftutsläpp eller effekter av övergödning, bland annat syrebrist och algblomningar.

Att hitta orsakerna till massdöden är dock i många fall ett omständligt och tidsödande arbete. Varje giftämne som tros ligga bakom måste testas separat.

-Men nu har vi skapat en ny metod som förenklar testandet avsevärt och som samtidigt ger oss information om de evolutionära effekterna av sådana här händelser, säger Pierre De Wit, forskare vid Göteborgs universitet.

Metoden kallas forensic genomics på engelska och är en kombination av traditionell testning av miljögifter och DNA-sekvenseringsmetoder. Den innebär att vävnadsprover samlas in från de döda djuren och studeras med DNA-teknik för att se vilka gener som har blivit påverkade. Resultatet måste sedan jämföras med vävnadsprover från djur före massdöden.

-Vi kan titta exakt på vilka proteiner och vilka delar av celler som har blivit attackerade av giftet, säger Pierre De Wit.

Utifrån vilka gener som har blivit påverkade kan sedan grupper av gifter identifieras som möjliga orsaker. Därefter kan prover tas i naturen för att testa om dessa gifter förekommer.

Den nya metoden har framgångsrikt använts i Kalifornien, där traditionella testmetoder inte kunde avgöra orsaken till att massor av snäckor, havsöron, hade dött. Med hjälp av den nya metoden identifierades giftet yessotoxin, som utsöndras av en alg, som boven i dramat.

-Massdödshändelser ökar i frekvens och vi försöker undvika att djurarter dör ut. Då är det viktigt att veta vad som orsakar att de dör, så att vi kan begränsa utsläpp eller skydda djur, så att vi kan försöka förhindrar dödsfall i framtiden, säger Pierre De Wit.

Om giftet har en tydlig målbild i generna går det betydligt snabbare att hitta orsaken till massdöden med den nya metoden. Men om djuren har dött av naturliga orsaker, till exempel på grund av att en rovdjursart har blivit mer dominant, är metoden inte lika användbar.

Kommer vi få veta varför älgar har dött i södra Sverige nu?

-Kanske. Jag jobbar mycket marint, men jag hoppas verkligen att det här ska kunna snappas upp även av folk som jobbar i andra miljöer. Om det är någon faktor som har tydliga spår i genetiken hos djuren så ska man kunna hitta den, säger Pierre De Wit.

Metoden presenteras i en artikel i tidskriften Nature.  Forskarna rekommenderar att vävnadsprover rutinmässigt ska samlas in från olika djurarter så att de kan användas för analyser i framtiden.

-Vävnadsprover samlas in redan i dag i olika forskningsprojekt, till exempel för många fiskarter som fångas kommersiellt. Men det vore ännu bättre om det gjordes rutinmässigt, säger Pierre De Wit.