Innovation

”Den nya gensaxen måste diskuteras”

Crispr-Cas9 används för att klippa i dna. Foto: Science Photo Library
Crispr-Cas9 används för att klippa i dna. Foto: Science Photo Library

Den nya Crispr-tekniken, som gör det möjligt att genomföra mycket små samt precisa förändringar av arvsmassan, måste diskuteras ur ett etiskt, legalt och politiskt perspektiv. Möjligheterna är stora, men den kan också användas för ytterst tveksamma syften.

Publicerad

Det skriver sammanlagt tolv forskare vid Lunds universitet i Svenska Dagbladet. Forskarna är verksamma inom olika fält, bland annat klinisk genetik, molekylär biologi, juridik och idéhistoria.

Den så kallade gensaxen har funnits i flera år, men nyligen presenterade forskare en metod med en helt annan precision än den tidigare. På så sätt, skriver forskarna, ligger vägen öppen för att behandla en rad ärftliga sjukdomar. Men den kan också användas till att förändra arvsmassan hos foster.

Crispr öppnar också upp för möjligheten att förbättra människans fysiska och/eller mentala egenskaper, något som väcker en rad etiska, politiska och sociala frågeställningar.

Till syvende och sist, skriver forskarna, handlar det om vilket samhälle vi vill leva i, något som kräver debatt.