Digitalisering

Datalagring: Sverige får igen EU-böter

Stockholm (TT). Sverige får nu tillbaka de böter som dömdes ut för att EU:s numera ogiltigförklarade datalagringsdirektiv infördes för sent. – Det står helt klart att dem ska Sverige få tillbaka, säger EU-kommissionären Cecilia Malmström till TT.

Publicerad

EU-domstolen dömde ut böterna på tre miljoner euro den 30 maj i fjol. Pengarna betalas tillbaka sedan kommissionens jurister tittat på frågan efter EU-domstolens beslut att riva upp direktivet.

– De gav mig precis det beskedet, säger Malmström.

Det var ändå rätt av EU-domstolen att utdöma böterna då det begav sig, säger hon, "för då var det lag". Sverige var det enda land som fick böter.

Malmström, som ansvarar för frågor som rör bland annat brottsbekämpning, ser domen som en seger för rättssäkerheten, även om datalagring i sig kan vara till hjälp för brottsutredningar.

– I vår utvärdering som kommissionen gjorde för två år sedan hade vi liknande kritik.

Miljöpartiet begär också i en motion att riksdagen omedelbart ska begära att regeringen river upp reglerna som datalagringsdirektivet medförde i Sverige. Partiets talesperson Maria Ferm hänvisar till Post- och telestyrelsens beslut att inte tillämpa lagen efter domen.

MP menar att vare sig medborgarna eller operatörerna nu vet vad som får eller inte får göras med uppgifter om telefonsamtal, mejl och sms. Den osäkerheten kan inte tillåtas fortgå utan att något görs.

Regeringen fortsätter analysen av EU-domstolens dom för att se om något, och i så fall vad, som behöver göras i svensk lag, enligt justitieminister Beatrice Ask (M).

– EU-domstolen har underkänt direktivet, det innebär ju inte att svensk lag är underkänd, säger Ask.

Hon återkommer till sitt besked direkt efter domen: svensk lag gäller. Men hon ser inga skäl till att stödja MP:s krav på att riva upp de aktuella bestämmelserna så snart det går.

Post- och telestyrelsens analys av att lagen inte går att tillämpa kom två dygn efter beskedet, men regeringen behöver längre tid på sig för sin analys. Justitieministern vet inte när den kan vara klar.

– Det är i alla fall inte klart i dag, men alla förstår att det viktigt att inte dra det här i långbänk.

Socialdemokraternas talesperson i rättsfrågor, Morgan Johansson, anser att justitieministern måste vara mycket tydlig om att svensk lag gäller.

– Hon måste kalla till sig PTS och reda ut vilken hållning regeringen och PTS ska ha, man kan inte ha olika uppfattning, säger Johansson, som också är ordförande i riksdagens justitieutskott, till TT.

Han begär också att Ask omgående tar upp frågan om datalagringen i EU:s ministerråd.

– Om EU-domen skulle få till effekt att teleoperatörer i Sverige och Europa slutar lagra data så får det avsevärda konsekvenser för hur man ska kunna klara upp brottslighet, säger han och hävdar att allt från polisarbete mot barnpornografi och rån och mord, till kamp mot människohandel och narkotika, skulle försvåras mycket.